Změny ve zdanění zaměstnaneckých benefitů

6. listopadu 2023 | Doba čtení: 2 Min

Po bouřlivé diskusi kolem zrušení osvobození benefitů poskytovaných zaměstnancům byla v Poslanecké sněmovně schválena kompromisní změna této části zákona o daních z příjmů. K jakým změnám ve zdanění benefitů tedy dochází?

Nepeněžní benefity, které byly doposud od daně plně osvobozeny, budou nově osvobozeny za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy. Mezi tyto benefity patří např. oblíbený program cafeterie, Multisport karty, ale také příspěvky na zdravotní služby, kulturní nebo sportovní akce či knihy.

V roce 2023 by limit pro osvobození odpovídal částce 20.162 Kč, pro rok 2024 lze očekávat navýšení. Pokud hodnota poskytnutých benefitů nepřesáhne tuto částku, zaměstnanec z ní neodvede daň z příjmu ani pojistné. Z částky nad limit budou placeny všechny odvody. Pro zaměstnavatele bude částka do limitu nedaňovým výdajem, zatímco příspěvek poskytnutý nad limit bude daňově uznatelným nákladem.

Mezi nejoblíbenější benefity patří příspěvek na stravování. Novelou zákona o daních z příjmů dojde ke sjednocení podmínek pro poskytování stravenek a stravenkového paušálu. Příspěvek zaměstnavatele na stravenky už tedy nebude pro zaměstnance osvobozený bez limitu, ale pouze do výše 70 % horní hranice stravného na tuzemské služební cestě. V roce 2023 tento limit odpovídá částce 107 Kč za den.

Dále dochází ke zrušení osvobození darů zaměstnanci při životních a pracovních jubileích. Doposud byl limit pro osvobození 2.000 Kč za zdaňovací období.

Nově budou naopak osvobozeny příjmy z účasti zaměstnance (nebo jeho rodinného příslušníka) na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem. Zde je však nutné, aby tyto akce byly formou a rozsahem přiměřené – neměly by se tedy konat např. každý týden nebo v nepřiměřených prostorách.

Kontaktní osoba