Změny ve stravném a stravenkovém paušálu

11. října 2022 | Doba čtení: 2 Min

S účinností od 20.8.2022 došlo ke změně tuzemského stravného, čímž se také změnil limit pro příspěvek zaměstnanci na stravování za jednu směnu. Tímto dnem nabyla účinnosti vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Touto vyhláškou byla mimo jiné zvýšena i základní sazba tuzemského stravného, která přísluší za každý kalendářní den pracovní cesty v době trvání 5 až 12 hodin na náhradu ve výši 120 Kč až 142 Kč.

Dle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů je pro zaměstnance od daně osvobozena hodnota příspěvku na stravování poskytována zaměstnavatelem za jednu směnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro daňovou uznatelnost nákladů na straně zaměstnavatele platí stejný limit dle § 24 odst. 2 písm. j).

Nový limit pro příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce, který je osvobozen od daně z příjmů, je tedy 99,40 Kč (dříve 82,60 Kč).

Při poskytování stravenkového paušálu je ideální částka příspěvku na stravné v hodnotě 99,40 Kč. V případě vyšší částky by byla hodnota nad uvedený limit předmětem daně z příjmů fyzických osob. U zaměstnavatele by se daňová uznatelnost odvíjela podle nastavení dle vnitřního předpisu.

U nepeněžního plnění ve formě stravenek je ideální hodnota 180 Kč, kdy si může zaměstnavatel uplatnit maximální daňově uznatelný náklad (55 % hodnoty stravenky).

Kontaktní osoba