Změny ve slevách na dani z příjmů fyzických osob a nezdanitelných částech základu daně

6. listopadu 2023 | Doba čtení: 2 Min

Konsolidační balíček se v oblasti zdanění příjmů fyzických osob dotkne také slev na dani a nezdanitelných částí základu daně.

Pokud jde o základ daně, od zdaňovacího období 2024 již od něj nebude možné odečíst následující položky:

  • Členské příspěvky zaplacené odborovým organizacím – do roku 2023 bylo možné uplatnit do limitu 3.000 Kč za zdaňovací období.
  • Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – do roku 2023 byly uznatelné v maximální výši 10.000 Kč za zdaňovací období (případně 13.000 Kč a 15.000 Kč pro osoby se zdravotním postižením).

V případě slev na dani z příjmů fyzických osob se ruší:

  • Sleva na studenta ve výši 4.020 Kč za zdaňovací období. Nejedná se však o slevu na studující dítě, která zůstává v platnosti i nadále, ale o vlastní studium poplatníka.
  • Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné, uznatelná do výše minimální mzdy (v roce 2023 se jedná o částku 17.300 Kč).

V případě slevy na manžela (manželku) dochází ke změně podmínek pro její nárok. K původní podmínce vlastního příjmu manžela (manželky) do maximální výše 68.000 Kč za zdaňovací období musí poplatník zároveň žít ve společné domácnosti s vyživovaným dítětem, které nedovršilo věku 3 let.

Kontaktní osoba