Změny v silniční dani v roce 2022

2. prosince 2022 | Doba čtení: 3 Min

K 1. červenci 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 142/2022 Sb., kterou se mimo jiné mění i zákon o dani silniční, a to se zpětnou účinností od 1. ledna 2022. Touto novelou došlo k zásadní změně v přístupu k dani silniční. Rádi bychom vám představili zásadní změny.

Zúžení předmětu daně silniční

Nově jsou předmětem silniční daně pouze silniční vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice. Obecně se jedná o nákladní vozidla s hmotností nad 12 tun a jejich přípojná vozidla. Pro ostatní vozidla je daň zrušena.

Snížení daně

Novelou zákona dále došlo ke snížení daňové sazby u nákladních vozidel nad 12 tun. Aktuální sazby daně jsou nově součástí přílohy k zákonu, nikoliv samotného zákona.

Poplatník silniční daně

Z definice poplatníka daně nově vypadla osoba zaměstnavatele, vyplácejícího svým zaměstnancům cestovní náhrady za použití osobního automobilu nebo přípojného vozidla.

Zrušení registrace k dani silniční

Dále dochází ke zrušení povinnosti registrace k dani ze zákona, tj. stávající poplatníci nemusí konat žádné úkony ve vztahu ke zrušení registrace. Finanční správa zároveň uvádí, že o zrušení registrace k dani silniční nebudou vydávána žádná rozhodnutí.

Podání daňového přiznání

Vzhledem k výše uvedenému nemá daňový subjekt, který vypadl z předmětu daně, povinnost podávat daňové přiznání k této dani za rok 2022. Pro ostatní subjekty, kterých se zrušení daně nedotýká, se termín pro podání daňového přiznání nemění a nejzazším termínem pro podání je 31. ledna 2023. V případě, že by finální daňová povinnost byla nižní než 100 Kč, daň se neplatí ani nebude předepsána.

Zrušení povinnosti platby záloh na daň silniční

Již v průběhu roku 2022 došlo na základě rozhodnutí ministra financí (č.j. MF-8118/2022/3901-2) k prominutí platby záloh na daň silniční splatných k 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022. Prominutí platby záloh bylo nastaveno jako generální pro veškeré poplatníky daně a všechna vozidla. Poplatníci daně nemusí činit žádné úkony vztahující se ke zrušení povinnosti platby záloh.

V případě, že poplatník daně zálohy za rok 2022 uhradil, stal se z nich vratitelný přeplatek na dani v souladu s ustanovením § 155 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád. O jeho vrácení lze zažádat, případně je možné požádat o jeho převod na jinou daňovou povinnost daňového subjektu.

Pokud si poplatník o vrácení či převedení vzniklého přeplatku na dani nepožádá, stává se z něj po uplynutí stanové lhůty příjem státu a nárok na jeho vrácení poplatníkovi zaniká v souladu s § 160a DŘ.

S dalšími dotazy k této problematice se obraťte na Annu Jeřábkovou, e-mail: anna.jerabkova@tpa-group.cz.