Změny v oblasti zdanění fyzických osob

4. září 2023 | Doba čtení: 3 Min

Konsolidační balíček zavádí řadu změn ve zdanění příjmů fyzických osob. Níže uvádíme stručný přehled navrhovaných změn, jak jsou zahrnuty v aktuálním znění Konsolidačního balíčku:

Návrhy na omezení daňových slev a osvobození:

 • sleva na dani na manželku/manžela

(nově by mělo být omezeno pouze na manžela či manželku pečující o dítě do 3 let věku),

 • osvobození příjmů z tombol a hazardních her

(ze stávajícího 1 000 000 Kč na 50 000 Kč),

 • osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech

(ponecháno současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů do výše 100 000 Kč za zdaňovací období a zároveň nově ohraničeno osvobození příjmu z prodeje cenného papíru / podílu ve společnosti při splnění časového testu na 40 000 000 Kč na poplatníka),

 • osvobození zaměstnaneckých benefitů se na straně zaměstnance se navrhuje omezit zavedením ročního limitu ve výši poloviny průměrné mzdy. Pokud bude mít zaměstnanec více zaměstnavatelů, pak se limit pro osvobození těchto plnění od daně z příjmů zaměstnance bude posuzovat u každého samostatně, a nikoliv v souhrnu za všechny zaměstnavatele.

Návrhy na úplné zrušení daňových slev a osvobození:

 • sleva na dani za umístění dítěte (školkovné),
 • sleva na dani na studenta,
 • osvobození nadlimitních stravenek,
 • odpočet za členské příspěvky odborovým organizacím,
 • osvobození náhrady za vyvlastnění,
 • zvláštní daňový režim pro plat prezidenta republiky,
 • odpočet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání,
 • osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníkům.

Osvobození ostatních příjmů dle druhu do výše 50 000 Kč ročně by mělo vést ke zrušení úplného osvobození následujících příjmů:

 • příjem v podobě ceny z veřejné soutěže a ocenění v oblasti kultury,
 • příjem ze státního příspěvku na stavební spoření,
 • kurzové zisky při směnách peněz,
 • plnění pro poskytování veřejných kulturních služeb.

Limit osvobození do výše 50 000 Kč ročně by se také nově vztahoval na

 • příjmy z příležitostných činností,
 • dary

(testuje se úhrn darů od jednoho dárce za zdaňovací období).

Snížení hranice pro progresivní zdanění fyzických osob:

 • návrh na uplatnění progresivního zdanění ve výši 23 % u příjmů nad 36násobkem průměrné mzdy na roční bázi, pod touto hranicí zůstává sazba daně 15 %

(v současnosti je hranice 48násobek průměrné mzdy na roční bázi).

Fyzických osob se mohou dotknout i další navrhované změny jako např.

 • snížení státní podpory stavebního spoření,
 • změny v oblasti fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • znovuzavedení nemocenského pojištění hrazeného zaměstnancem,
 • zvýšení odvodové zátěže na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných,
 • zavedení limitů pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce
Kontaktní osoba