Změna výše průměrné ceny PHM a stravného na pracovních cestách

22. srpna 2022 | Doba čtení: 2 Min

S účinností od 20. 8. 2022 došlo ke změně vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 511/2021 Sb., kterou je určena mimo jiné průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad a stravné na pracovních cestách.

Změna průměrné ceny pohonných hmot se týká benzinu automobilového 98 oktanů a byla navýšena na 51,40 Kč (z původních 40,50 Kč). Průměrná cena ostatních PHM zůstává nezměněna.

Stravné poskytované na pracovních cestách v soukromé sféře bylo navýšeno následovně:

  • 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (z původních 99 Kč)
  • 181 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin (z původních 151 Kč)
  • 284 Kč, trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin (z původních 237 Kč)

Ve státní sféře došlo také k navýšení stravného a to následovně:

  • 120 – 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  • 181 – 219 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
  • 284 – 340 Kč, trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin

Na hodnotu stravného ve státní sféře je navázán i tzv. stravenkový paušál. Nová maximální osvobozená částka je 99,40 Kč za jednu směnu (70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům ve státní sféře při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin). Stejná maximální částka (tedy 99,40 Kč), platí i pro daňově uznatelné náklady zaměstnavatele v případě poskytování stravenek.

Vaše TPA