Změna limitu pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů a zavedení odvodů na nemocenské pojištění u zaměstnanců

6. listopadu 2023 | Doba čtení: 1 Min

Od ledna 2024 se zavádí platby nemocenského pojištění na straně zaměstnance ve výši 0,6 % hrubého příjmu. Čistý příjem zaměstnance s hrubým příjmem 40.000 Kč se tak sníží o 240 Kč. Výše odvodů na straně zaměstnavatele se nemění.

U daně z příjmů fyzických osob se mění hranice, od které se příjmy zdaňují zvýšenou sazbou daně 23 %. Do roku 2023 se zvýšenou sazbou danily příjmy nad 48násobek průměrné mzdy, nově se limit snižuje na 36násobek průměrné mzdy. To by v roce 2023 odpovídalo ročnímu příjmu 1.451.664 Kč neboli měsíčnímu hrubému příjmu ve výši 120.972 Kč.

Od roku 2024 se tak začnou lišit dva do té doby shodné limity – zatímco limit pro uplatnění zvýšené sazby daně 23 % se sníží na 36násobek, maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení zůstává ve výši 48násobku průměrné mzdy (1.935.552 Kč v roce 2023).

Kontaktní osoba