Zdanění akcií a opcí zaměstnanců

6. prosince 2023 | Doba čtení: 2 Min

Další výrazná změna, kterou přináší do ZDP návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu, se týká zdanění podílů či opcí, které obdrží zaměstnanec od svého zaměstnavatele, případně od mateřské nebo dceřiné společnosti nebo kapitálově spojené osoby tohoto zaměstnavatele.

ZDP bude nově definovat okamžiky, kdy dochází ke zdanění takového příjmu, přičemž rozhodující je, který z těchto okamžiků nastane jako první. Může se jednat o následující okamžiky:

  • okamžik, ke kterému zaměstnanec přestane vykonávat činnost pro dotyčného zaměstnavatele, jeho právního nástupce či ostatní výše uvedené spojené osoby,
  • okamžik vstupu tohoto zaměstnavatele do likvidace,
  • okamžik, ke kterému tento zaměstnavatel nebo zaměstnanec přestanou být daňovými rezidenty České republiky,
  • okamžik převodu nebo přechodu tohoto podílu nebo této opce,
  • okamžik uplatnění opce,
  • okamžik výměny podílu, při které se mění celková jmenovitá hodnota podílů zaměstnance,
  • okamžik uplynutí 10 let ode dne nabytí podílu nebo opce.

Zaměstnanec v závislosti na tom, který z uvedených okamžiků nastane jako první, nahlásí tuto skutečnost svému zaměstnavateli. Ten bude mít povinnost takto vzniklý příjem zúčtovat v rámci výpočtu mzdy zaměstnance. Tento příjem obecně podléhá odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění, novela ale tuto oblast nijak dále neupravuje.

Nicméně každý z těchto okamžiků s sebou přináší další otázky, které ani novela a ani její přechodná ustanovení v tomto okamžiku neřeší, a proto se ještě očekávají upřesňující informace ze strany státní správy.

Současné znění novely ZDP je k dnešnímu dni v pořadí na projednávání v Senátu Parlamentu ČR a očekává se, že uvedené změny by měly začít platit již od 1. ledna 2024.

Další vývoj sledujeme a budeme vás informovat.

Kontaktní osoba