Z judikatury SDEU: Stanovení místa plnění u služby zasažené daňovým podvodem

29. března 2023 | Doba čtení: 2 Min

SDEU se zabýval případem (ECJ C-641/21) rakouské společnosti Climate Corporation Emissions Trading GmbH (Climate), která převedla emisní povolenky na německou společnost Bauduin Handelsgesellschaft mbH (Bauduin) a jejich převod vykazovala ve svém daňovém přiznání jako dodání zboží do jiného členského státu (JČS) osvobozené od DPH.

V rámci daňové kontroly došel správce daně k závěru, že se jedná o daňový podvod, kdy společnost Bauduin plnila v podvodném řetězci roli tzn. missing tradera. Kromě toho uvedl, že společnost Climate o své účasti v řetězci zasaženým daňovým podvodem měla nebo mohla vědět, a proto požadovala doplacení chybějící DPH z dodání emisních povolenek v Rakousku.

Při následném soudním sporu rakouský Spolkový finanční soud (SFS) kvalifikoval převod emisních povolenek jako poskytnutí služby, a nikoliv dodání zboží. Místo plnění u převodu emisních povolenek tak nebylo v Rakousku, ale v Německu podle sídla odběratele a DPH měl odvést Bauduin v Německu.

SFS se v této souvislosti SDEU dotázal, zda je judikatura SDEU týkající dodání zboží z JČS analogicky použitelná na přeshraniční poskytování služeb. Konkrétně, zda by bylo za místo plnění poskytnutí služby při účasti na daňovém podvodu považováno místo nacházející se v Rakousku dle osoby účastnící se na daňovém podvodu, a nikoli v Německu dle obecného pravidla zakotveného v článku 44 DPH směrnice. SDEU potvrdil, že převod emisních povolenek se považuje za poskytnutí služby, nikoliv za dodání zboží. Místo plnění se dle SDEU určí podle základního pravidla jako místo, kde má příjemce služby sídlo či provozovnu.

Dle SDEU je cílem směrnice zajištění zdanění služby ve státě její spotřeby a vymezit pravomoci mezi členskými státy. Žádná výjimka týkající se převodu emisních povolenek či poskytnutí služby zasažené daňovým podvodem obsahem směrnice není. SDEU dále zdůraznil rozdíly mezi dodáním zboží do JČS a poskytnutím služby. Judikaturu týkající se dodání zboží do JČS dle SDEU nelze analogicky použít na určení místa poskytnutí služby a místo poskytnutí služby dle článku 44 DPH směrnice nemůže být změněno z důvodu, že posuzované plnění je součástí podvodu na DPH.