Z dění v TPA

9. září 2021 | Doba čtení: 3 Min

Pomáháme

TPA i v letošním roce finančně podpořila neziskovou organizaci Dobromysl, kam směřuje svou pomoc pravidelně. Finanční dar 60 000 Kč bude využit na opravu střechy budovy bývalých stájí, kam se klienti stacionáře chodí starat o hospodářská zvířata. Výměna střešní krytiny přispěje ke zvýšení bezpečnosti jeho klientů i zaměstnanců.

Společenství Dobromysl pomáháme pravidelně už několik let a finanční příspěvky na provoz stacionáře se stali naší milou tradicí. Těší mě, že můžeme touto formou přispět k provozu zařízení, které pomáhá lidem s chronickými duševními chorobami, mentálním a kombinovaným postižením vést plnohodnotný život,“ vyjádřil se k daru Petr Karpeles, partner TPA.

Přednášky našich specialistů

Podzim je časem, kdy všichni účetní a daňoví odborníci sbírají nové informace, učí se novým dovednostem a připravují se na nadcházející sezónu. Ten nadcházející připravuje řada vzdělávacích agentur kombinované přednášky. Takže si můžete vybrat, zda se chcete vrátit do učeben, či poslouchat přednášku z pohodlí svého domova.

Pro inspiraci, jaká témata budou podzimem rezonovat, přinášíme seznam školení, kde lektory jsou zaměstnanci TPA.

Jako první prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se konají v prezenční podobě v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. U všech je samozřejmostí i on-line přenos s možností klást dotazy a komunikovat s lektorem.

Naši specialisté přednáší tyto akce:

Termín Téma Přednášející
25.10.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Jana Skálová
29.11.2021 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé Tomáš Podškubka
29.11.2021 Účetní závěrka za rok 2021 – jaké jsou změny oproti minulým létům? Jana Skálová
1.12. 2021 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK – právní a daňové souvislosti Jan Dědič, Jan Lasák, Jana Skálová
26.11.2021 Pohledávky – cizí měna a odpisy Jana Skálová

Podrobnější informace najdete na https://www.bovapolygon.cz/seminare.php.

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené odborné semináře:

Termín Téma Přednášející
4. 10. 2021 Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňový problematika Lucie Josková

Jan Soška

4. 11. 2021 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem Tomáš Podškubka
9. 11. 2021 Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy Tomáš Podškubka
2.12.2021 Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled Lukáš Pěsna
9.12. 2021 Oceňování nemovitostí na jednoduchých příkladech včetně aktualit z vývoje realitního trhu Tomáš Podškubka

Také tyto semináře je možno navštívit osobně či on-line. Podrobnější informace a přihlášku najdete na www.vox.cz.

Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:

Termín Téma Přednášející
20. – 21. 10. 2021 Akvizice a oceňování firem v praxi Petr Dědeček

Jiří Hlaváč

10.11. 2021 Due diligence – jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakci Jiří Hlaváč
14. 11. 2021 Řízení a oceňování investičních projektů Jiří Hlaváč

Jozef Opálený

Bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/.

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu.