Z dění v TPA

15. září 2022 | Doba čtení: 3 Min

Přednášky našich specialistů podzim 2022

Na podzimní měsíce organizuje řada agentur mnoho seminářů na téma účetnictví a daně. Nabízíme vám vybrané akce, které přednáší naši specialisté ve vzdělávacích agenturách. Můžete si vybrat, zda se chcete vrátit do učeben, nebo poslouchat přednášku z pohodlí svého domova; všechny akce jsou nabízeny prezenčně i online.

Jako první bychom vás chtěli upozornit na tradiční seminář Národní účetní rady, který bude věnován přípravě nového zákona o účetnictví a dalším účetním a daňovým novinkám. Seminář se koná v pátek 2. prosince v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Účast je možná prezenčně i online. Jako první přednášející vystoupí náměstek ministra financí Stanislav Kouba s účetními a daňovými novinkami roku 2022. Mezi dalšími přednášejícími pak můžete najít partnerku TPA Janu Skálovu. Její vystoupení se bude týkat změn pravidel účetního provedení přeměn v novém zákoně o účetnictví. Celý program a možnost přihlášky najdete na webu: https://www.kdpcr.cz/nur. Těšíme se na setkání s vámi.

Dále prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se konají v prezenční podobě v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. U všech je samozřejmostí i on-line přenos s možností klást dotazy a komunikovat s lektorem.

Naši specialisté přednáší tyto akce:

Termín Téma Přednášející
4. 11. 2022 Ocenění podniku na příkladech z praxe Tomáš Podškubka
7. 11. 2022 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech Jana Skálová
21. 11. 2022 Pohledávky – cizí měna a odpisy Jana Skálová
5. 12. 2022 Účetní závěrka za rok 2022 – jaké jsou změny oproti minulým létům? Jana Skálová
7. 12. 2022 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK – právní a daňové souvislosti Jan Dědič, Jan Lasák, Jana Skálová

Podrobnější informace najdete na https://www.bovapolygon.cz/seminare.php.

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené odborné semináře:

Termín Téma Přednášející
17. 10. 2022 Oceňování nemovitostí na jednoduchých příkladech, včetně aktualit z nemovitostního trhu Tomáš Podškubka
10. 11. 2022 Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled Lukáš Pěsna
8. 12. 2022 Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňový problematika Lucie Josková

Jan Soška

Také tyto semináře je možno navštívit osobně či on-line. Podrobnější informace a přihlášku najdete na www.vox.cz.

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu.

Pozvánka na akci Energy Tomorrow

Energy Tomorrow je každoroční konference pořádaná skupinou TPA. Hlavní myšlenkou letošního jedenáctého ročníku je, kromě již tradičního tématu obnovitelných zdrojů energie, energetická efektivnost a budoucnost energetického průmyslu.

Na akci, která se koná 19. října ve Vídni, vystoupí renomovaní oborníci z praxe a předají posluchačům cenné informace z oblasti vývoje energetického sektoru.

Akce je určena pro osoby financující projekty v oblasti energetiky, jakož i pro developery a provozovatele elektráren, zejména z oblasti alternativního energetického sektoru (větrná, solární, vodní energie, biomasa atd.).

Více informací o akci naleznete zde

Základní informace

Datum: 19. října 2022
Čas: 9:00 – 14:00
Místo: Palais Niederösterreich, Vídeň (akce se lze zúčastnit i online)

Registrace

Registrace na akci je bezplatná. Počet míst je však omezen na 150 účastníků.

Registrovat se můžete zde.