Z dění v TPA

1. dubna 2022 | Doba čtení: 5 Min

Přednášky našich specialistů jaro 2022

Jarní měsíce bývají na vzdělávací akce spíše skromné, protože se všem pracujícím v účetnictví a daních nedostává času na vzdělávací aktivity. Přesto si vám dovolujeme nabídnout řadu seminářů, které přednáší naši specialisté ve vzdělávacích agenturách. Můžete si vybrat, zda se chcete vrátit do učeben nebo poslouchat přednášku z pohodlí svého domova.

Jako první prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se konají v prezenční podobě v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. U všech se samozřejmostí i on-line přenos s možností klást dotazy a komunikovat s lektorem.

Naši specialisté přednáší tyto akce:

Termín Téma Přednášející
28.04.2022 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu – právní a daňové souvislosti Petr Čech, Jana Skálová
09.05.2022 Ocenění podniku na příkladech z praxe Tomáš Podškubka
16.05.2022 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech Jana Skálová
17.05.2022 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK – právní a daňové souvislosti Jan Dědič, Jan Lasák, Jana Skálová

Podrobnější informace najdete na https://www.bovapolygon.cz/seminare.php

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené odborné semináře:

Termín Téma Přednášející
2. 6. 2022 Odštěpný závod (organizační složka podniku)  v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňový problematika Lucie Josková

Jan Soška

2. 6. 2022 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem Tomáš Podškubka

Také tyto semináře je možno navštívit osobně či on-line. Podrobnější informace a přihlášku najdete na www.vox.cz

Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:

Termín Téma Přednášející
27. – 28. 4. 2022 Akvizice a oceňování firem v praxi Petr Dědeček

Jiří Hlaváč

17. 5. 2022 Due diligence – jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakci Jiří Hlaváč

Bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/.

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu.

Helios – ze zákazníka dodavatelem

V tomto vydání newsletteru vám přinášíme článek, ve kterém vás seznámíme s tím, jak se naše společnost přesunula od „pouhého“ uživatele ERP systému HELIOS Orange po implementačního partnera společnosti Asseco Solutions, a.s.

Na začátku jsme hledali ERP systém pro vlastní potřeby pokrytí našich klientských služeb. V roce 2011 jsme tak nasadili HELIOS Orange (nyní iNuvio), ve kterém zpracováváme nejen účetnictví pro dnes již přibližně 300 našich zákazníků z nejrůznějších odvětví. A právě díky našim zákazníkům jsme začali získávat cenné know-how nejen v oblasti účetnictví a mzdového účetnictví, ale také v oblasti vnitrofiremních procesů. Díky nim jsme poznali specifika různých odvětví a naučili se posuzovat, které procesy v těchto firmách lze řídit efektivněji.

„Každá branže má svá specifika. Dokonce se dá říct, že i v rámci jedné branže mají společnosti specifická nastavení a procesy, které je třeba reflektovat,“ vysvětluje senior manager oddělení ERP Services Jan Líbal.

V roce 2018 jsme se proto rozhodli pro poměrně logický krok – využít zkušenosti pro rozvoj businessu. Už dříve naši zaměstnanci mohli předávat zákazníkům různá doporučení a zkušenosti, ale ty je v dnešní době potřeba umět také pokrýt v ERP systému. 

„Naše přidaná hodnota je právě ve schopnosti připravit implementaci systému HELIOS na míru. Právě tato individualizace řešení a s ní spojená různorodost jsou tím, co nás na naší práci nejvíce baví. Navíc se podílíme na vývoji systému, což nás posunulo přímo do centra dění. Na základě našich znalostí a zkušeností jsme HELIOS obohatili o velmi zajímavá řešení. Za zmínku stojí například HR Portál,“ vyzdvihuje klíčové přednosti Jan Líbal.

Vzhledem k tomu, že jsme měli s HELIOSEM dlouholeté zkušenosti, adaptovali jsme se velmi rychle a v podstatě během jednoho roku se nám podařilo stabilizovat naši pozici v rámci partnerské sítě Asseco Solutions. Základním krokem bylo vyčlenění části odborníků do samostatného týmu, který se zabývá jen oblastí ERP. Na což navázal další rozvoj a rozšiřování znalosti konzultantů, posílení obchodního týmu a zlepšování interních procesů.

Dnes tak již čtvrtým rokem poskytujeme implementační podporu k HELIOSu pro naše zákazníky, a navíc jsme rozšířili naše portfolio o vlastní aplikaci – již zmiňovaný HR Portál. V dnešní době digitalizace mohou zaměstnanci a HR komunikovat elektronicky, a to nejen pro účely správy osobních údajů, ale také při vyplňování daňových formulářů.

Naším dlouhodobým cílem je posílit vnímání firmy jako implementačního partnera vysokým know-how v oblasti účetnictví, mezd a také daňového poradenství.

Pokud by Vás zajímalo více o tom, jak může HELIOS iNuvio, či HR Portál pomoci právě vaší firmě, kontaktujte nás.