Z dění v TPA

1. února 2022 | Doba čtení: 2 Min

Nová studie – srovnání pracovních nákladů v podnicích střední a jihovýchodní Evropy

Mnoho klientů TPA působí v mezinárodním měřítku a zaměstnává své pracovníky v zahraničí. To nás vedlo společně s HR německou poradenskou firmou Kienbaum k realizaci a zveřejnění studie s názvem „Personální náklady jako faktor při výběru místa zaměstnání“, která mapuje náklady na práci ve dvanácti vybraných zemích střední a jihovýchodní Evropy. Studie se zabývá bližším pohledem na problematiku mzdových nákladů na úrovni vrcholových manažerů společností, vedoucích pracovníků, administrativních pracovníků či tzv. „bílých límečků“ a dělnické profese ve srovnání s ostatními zeměmi a stanovuje celkové měsíční mzdové náklady vynaložené zaměstnavatelem a čistou mzdu zaměstnance.

Rakousko je vždy s velkým náskokem na prvním místě z hlediska celkových mzdových nákladů, následuje Slovinsko, Česká republika a Slovensko, zatímco Albánie má trvale tyto náklady nejnižší. Dále je zřejmé, že mzdové náklady zemí, které vstoupily do EU dříve (Slovinsko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko) mají vyšší náklady než země, které vstoupily do EU později (Rumunsko, Bulharsko). Mzdové náklady jsou sice v jihovýchodní Evropě nižší, avšak při rozhodování o umístění zaměstnance je třeba vzít v úvahu i další kritéria, jako je např. úroveň školení, kvalifikace či omezení vyplývající z pracovněprávních předpisů. Nejvyšší čisté mzdy i přes vysoké odvody a daně na sociální pojištění má opět Rakousko.

Podrobným zkoumáním oblíbeného IT sektoru a zpracovatelského průmyslu se zjistilo, že pořadí jednotlivých zemí se nijak výrazně nemění, mzdové náklady na „bílé límečky“ jsou ve všech zemích stále nadprůměrné, na druhou stranu náklady na dělnické profese ve zpracovatelském průmyslu jsou trvale nižší, než je průměr odvětví – například v Chorvatsku až o 21 %.

Životní náklady a s tím související životní úroveň lidí se někdy v jednotlivých zemích značně liší. Poměr mezi celkovými mzdovými náklady zaměstnavatele na jedné straně a čistým příjmem zaměstnanců na druhé straně ukazuje, kolik státy vyberou na daních a odvodech na sociální pojištění.

study labour costs cee tpa group 2021