Z dění v TPA

25. února 2021 | Doba čtení: 2 Min

Přednášky našich specialistů

Počátek roku 2021 přinesl řadu novinek do daňové oblasti. Proto si vám dovolujeme nabídnout  informace o některých vzdělávacích akcích, kde lektory jsou specialisté z TPA.  Všechny semináře jsou v tuto chvíli plánovány online formou, teprve čas ukáže, zda se budeme moci vrátit k prezenčnímu vzdělávání, nebo ke kombinované formě.

Jako první prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Naši specialisté přednáší tyto akce:

Termín Téma Přednášející
15.3.2021 Pohledávky – účetní a daňové souvislosti Jana Skálová
3.5.2021 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu – právní a daňové souvislosti Petr Čech, Jana Skálová
6.5.2021 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Jana Skálová

Podrobnější informace najdete na https://www.bovapolygon.cz/seminare.php

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené odborné semináře:

Termín Téma Přednášející
3.5.2021 Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled Lukáš Pěsna
5.5.2021 Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňový problematika Lucie Josková

Jan Soška

Podrobnější informace a přihlášku najdete na https://www.vox.cz.

Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:

Termín Téma Přednášející
20. – 21.4.2021 Akvizice a oceňování firem v praxi Petr Dědeček

Jiří Hlaváč

20.5.2021 Due diligence – jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakci Jiří Hlaváč

Bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/.

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu.