Z dění v TPA

3. ledna 2022 | Doba čtení: 2 Min

Přednášky našich specialistů jaro 2022

Jarní měsíce bývají na vzdělávací akce spíše skromné, protože se všem pracujícím v účetnictví a daních nedostává času na vzdělávací aktivity. Přesto si vám dovolujeme nabídnout řadu seminářů, které přednáší naši specialisté ve vzdělávacích agenturách. Můžete si vybrat, zda se chcete vrátit do učeben nebo poslouchat přednášku z pohodlí svého domova.

Jako první prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se konají v prezenční podobě v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. U všech se samozřejmostí i on-line přenos s možností klást dotazy a komunikovat s lektorem.

Naši specialisté přednáší tyto akce:

Termín Téma Přednášející
13.01.2022 Účetní závěrka za rok 2021 – jaké jsou změny oproti minulým létům? Jana Skálová
03.03.2022 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech Jana Skálová
28.04.2022 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu – právní a daňové souvislosti Petr Čech, Jana Skálová
09.05.2022 Ocenění podniku na příkladech z praxe Tomáš Podškubka
16.05.2022 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech Jana Skálová
17.05.2022 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK – právní a daňové souvislosti Jan Dědič, Jan Lasák, Jana Skálová

Podrobnější informace najdete na https://www.bovapolygon.cz/seminare.php

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené odborné semináře:

Termín Téma Přednášející
2. 6. 2022 Odštěpný závod (organizační složka podniku)  v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňový problematika Lucie Josková

Jan Soška

2. 6. 2022 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem Tomáš Podškubka

Také tyto semináře je možno navštívit osobně či on-line. Podrobnější informace a přihlášku najdete na www.vox.cz

Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:

Termín Téma Přednášející
27. – 28. 4. 2022 Akvizice a oceňování firem v praxi Petr Dědeček

Jiří Hlaváč

17. 5. 2022 Due diligence – jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakci Jiří Hlaváč

Bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/.

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu.