Z dění v TPA

14. prosince 2021 | Doba čtení: 4 Min

Nová kniha: Zákon o daních z příjmů – Komentář

Rádi bychom vás upozornili na dlouho očekávanou publikaci, Komentář zákona o daních z příjmů vydavatelství Wolters Kluwer. Jedná se o společné dílo dvanácti spoluautorů, mezi nimiž je i Jiří Hlaváč, partner TPA.

Autoři jsou odborníky z různých odvětví daňového světa, daňoví poradci, advokáti, pracovníci Finanční správy a Ministerstva financí, což zajišťuje, že komentář poskytuje názory obou stran daňového světa.

Součástí komentáře je i snaha ukázat širší vazby zákona o daních z příjmů v rámci českého právního řádu, neboť zákon o daních z příjmů je třeba vykládat v kontextu ostatních právních předpisů, které s ním v právním světě žijí.

Rozsah samotného zákona se nutně projevil ve „velikosti“ komentáře, téměř 2 kila papíru vám nabídnou přes 1 200 stran napínavého čtení.

Ráda bych uvedla, že kniha obsahuje ohromný odborný záběr, a pokud se společně podíváme například na pasáž k § 23c zákona o daních z příjmů, pak najdeme skutečně komplexní pohled na problematiku. V komentáři najdeme vybrané důležité pasáže z důvodové zprávy, rozbor textu zákona, návaznosti na směrnice EU, jak a kdy byla příslušná ustanovení směrnic implementována do našeho zákona. Za výborné považuji doplnění o judikaturu Evropského soudního dvora a Nevyššího správního soudu. Dále zde najdeme přehled všech příspěvků na koordinační výbor, které se k § 23c projednávaly za posledních 20 let. Je vždy uvedeno číslo příspěvku (pro snadnou dohledatelnost) a stručný popis problému a závěr, ke kterému projednávání dospělo. Nechybí ani související stanoviska GFŘ a Ministerstva financí ČR. Pro studijní typy jsou na konci komentáře příslušného paragrafu uvedeny i odkazy na odbornou literaturu, tedy články či knihy, které se problematice věnovaly.

V této struktuře najdeme komentáře ke všem paragrafům zákona, v některých nechybí ani obrázky či schémata pro snadnější pochopení problematiky (např. při zdanění při přemístění majetku do zahraničí).

V úvodním slově autoři za cíl komentáře nepovažují vytvoření příručky pokrývající jednotlivé situace, které mohou v běžném životě nastat a mohou mít vliv na zdanění příjmů fyzických či právnických osob. Jejich cílem je vytvořit materiál popisující v širších souvislostech principy a pravidla zakotvená komentovaným zákonem.

Za sebe mohu dodat, že se jim dílo podařilo. Jedná se o unikátní dílo, které nemůže chybět žádnému kolegovi daňovému poradci. Jeho používání může být v okamžiku „kdy ho potřebuji“, tedy hledám konkrétní cestu řešení, obhajuji zvolený postup před finanční správou, nebo se do něho můžeme začíst jako do studijního materiálu v práci u kávy či doma u skleničky vína. Nezbytnou pomůckou bude tato kniha i pro zájemce o zkoušky daňových poradců.

Jana Skálová

Možno zakoupit jako knihu i v elektronické podobě:

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zakon-o-danich-z-prijmu-komentar.p6336.html

TPA zvítězila v kategorii Best Tax & Finance Advisor soutěže CIJ Awards

Společnost TPA byla na slavnostním galavečeru CIJ Awards, který proběhl 24. listopadu v hotelu Marriott, vyhlášena vítězem kategorie nejlepší daňový a finanční poradce – Best Tax & Finance Advisor. Cenu za společnost TPA přebíral Petr Karpeles.

TPA se ji mnoho let řadí k předním českým poradenským společnostem pro oblast daní a auditu. Realitní trh je pro nás jedním ze stěžejních sektorů, proto nás těší, že právě práce pro ně byla tímto způsobem oceněna. Vážíme si toho a jsme připraveni i do budoucna poskytovat stejně kvalitní služby ve všech oblastech našeho působení,“ uvedl k ocenění Petr Karpeles, partner TPA.

Soutěž CIJ Award probíhá již 21. rokem a oceňuje nejvýznamnější počiny a osobnosti z oblasti developmentu v 26 kategoriích. Ve výběru finalistů hraje roli jejich přínos celému odvětví, ale také férovost při práci i jednání nebo úcta k životnímu prostředí. O vítězích rozhoduje nezávislá porota složená z výkonných ředitelů, odborníků a partnerů působících v oblasti developmetnu a realit.