Z dění v TPA

9. listopadu 2021 | Doba čtení: 1 Min

 

Seminář Národní účetní rady

Rádi bychom vás pozvali na 12. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Hlavním tématem letošního semináře bude upozornění na novinky a na časté chyby v účetnictví a zároveň doporučení, jak správně postupovat při řešení vybraných problémů v účetnictví, auditu a daních. Mezi vystupujícími bude i partnerka TPA Group Jana Skálová se svým příspěvkem na téma „Bilanční testy pro výplatu vlastního kapitálu dle zákona o obchodních korporacích“. Stejně jako i v minulých letech budou představeny nové interpretace účetních předpisů připravené Národní účetní radou v uplynulém roce.

Seminář se koná v pátek 3. prosince 2021 v době od 9:00 do 16:00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, kde se můžete účastnit prezenčně. Ze semináře bude zajištěn live stream pro zájemce o online účast. Formu vaší účasti můžete zvolit.

Organizační zajištění semináře poskytuje Komora daňových poradců ČR, podrobný obsah i možnost přihlášení tedy najdete na https://www.kdpcr.cz/nur.