Z dění v TPA

31. října 2022 | Doba čtení: 4 Min

Národní účetní rada Vás zve na 13. ročník odborného semináře, který se koná v pátek 2. prosince 2022 v době od 900 do 1600 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4.

Účast na semináři je možná i on-line.

Obsah semináře:  

Dovolujeme si Vás pozvat již na 13. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Hlavním tématem letošního semináře bude nový zákon o účetnictví, jehož schvalování vstoupilo do konečné fáze. Zaměříme se také na doporučení správných postupů v účetnictví, auditu a daních.

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost.

PROGRAM:

800–900 Prezence Přednášející
900–915 Zahájení semináře NÚR doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

úřadující předseda NÚR

915–1000 Představení nového zákona o účetnictví  Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D.

náměstek ministra financí pro daně a cla

1000–1030 Novinky v daních
1030–1100 Přestávka  
1100–1130 Funkční měna a cizí měna Ing. Libor Vašek, Ph.D.

katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze

1130–1200 Dotace a leasingy v novém pojetí Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze, auditor a první viceprezident KA ČR

1200–1230 Účetní zobrazení přeměn v novém zákoně o účetnictví doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. 

auditorka a daňová poradkyně, členka prezidia KDP ČR, partner TPA   

1230–1400 Oběd  
1400–1430 Nové pojetí účetnictví pro neziskový sektor Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec ADU.CZ s.r.o.

1430–1500 Kompenzace v účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

auditor, proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

1500–1530 Výnosy z dlouhodobých stavebních zakázek v judikatuře NSS doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, FFÚ VŠE v Praze

1530–1600 Evropská směrnice k vykazování udržitelnosti (CSRD) – změny požadavků na nefinanční výkaznictví Ing. Petr Vácha, Ph.D., FCCA

auditor, vedoucí partner oddělení auditu, účetních a forenzních služeb, EY

1600 Závěr semináře  

Další přednášky našich specialistů podzim 2022

Na podzimní měsíce organizuje řada agentur mnoho seminářů na téma účetnictví a daně. Nabízíme vám vybrané akce, které přednáší naši specialisté ve vzdělávacích agenturách. Můžete si vybrat, zda se chcete vrátit do učeben nebo poslouchat přednášku z pohodlí svého domova, všechny akce jsou nabízeny prezenčně i online.

Jako první prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se konají v prezenční podobě v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. U všech je samozřejmostí i on-line přenos s možností klást dotazy a komunikovat s lektorem.

Naši specialisté přednáší tyto akce:

Termín Téma Přednášející
4.11.2022 Ocenění podniku na příkladech z praxe Tomáš Podškubka
7.11.2022 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech Jana Skálová
21.11.2022 Pohledávky – cizí měna a odpisy Jana Skálová
5.12.2022 Účetní závěrka za rok 2022 – jaké jsou změny oproti minulým létům? Jana Skálová
7.12.2022 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK – právní a daňové souvislosti Jan Dědič, Jan Lasák, Jana Skálová

Podrobnější informace najdete na https://www.bovapolygon.cz/seminare.php

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené odborné semináře:

Termín Téma Přednášející
10. 11. 2022 Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled Lukáš Pěsna
8.12.2022 Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňový problematika Lucie Josková

Jan Soška

Také tyto semináře je možno navštívit osobně či on-line. Podrobnější informace a přihlášku najdete na www.vox.cz

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu