Z dění v TPA

11. října 2022 | Doba čtení: 2 Min

Přednášky našich specialistů podzim 2022

Na podzimní měsíce organizuje řada agentur mnoho seminářů na téma účetnictví a daně. Nabízíme vám vybrané akce, které přednáší naši specialisté ve vzdělávacích agenturách. Můžete si vybrat, zda se chcete vrátit do učeben nebo poslouchat přednášku z pohodlí svého domova, všechny akce jsou nabízeny prezenčně i online.

Jako první prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se konají v prezenční podobě v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. U všech je samozřejmostí i on-line přenos s možností klást dotazy a komunikovat s lektorem.

Naši specialisté přednáší tyto akce:

Termín Téma Přednášející
4.11.2022 Ocenění podniku na příkladech z praxe Tomáš Podškubka
7.11.2022 Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech Jana Skálová
21.11.2022 Pohledávky – cizí měna a odpisy Jana Skálová
5.12.2022 Účetní závěrka za rok 2022 – jaké jsou změny oproti minulým létům? Jana Skálová
7.12.2022 Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK – právní a daňové souvislosti Jan Dědič, Jan Lasák, Jana Skálová

Podrobnější informace najdete na https://www.bovapolygon.cz/seminare.php

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené odborné semináře:

Termín Téma Přednášející
10. 11. 2022 Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled Lukáš Pěsna
8.12.2022 Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňový problematika Lucie Josková

Jan Soška

Také tyto semináře je možno navštívit osobně či on-line. Podrobnější informace a přihlášku najdete na www.vox.cz

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu.