Vývoj cen stavebních materiálu v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19 a válkou na Ukrajině

4. září 2023 | Doba čtení: 2 Min

Již před rokem 2020 se stavební společnosti potýkaly s vyčerpanými výrobními kapacitami, způsobenými nedostatkem pracovníků, a s tím spojeným tlakem na růst mezd. Tyto problémy v roce 2020 a 2021 pouze akcelerovala pandemie COVID-19, a následně pak propuknutí válečného konfliktu na Ukrajině v únoru roku 2022. Tyto mimořádné události způsobily dále i nedostatek a výrazný nárůst cen stavebních materiálů, energií a pohonných hmot. Růst přímých a nepřímých nákladů tak působil společně nejen na růst stavebních nákladů, ale rovněž na náklady chodu podniku jako celku, čímž může docházet k poklesu ziskové marže, která byla sjednaná na počátku realizace zakázky. Společnosti z odvětví stavebnictví nejsou schopny nárůst nákladů flexibilně promítnou do ceny díla, jelikož jsou často odkázány na cenu díla, která byla sjednány při podpisu smlouvy zakázky.

Mezi primární materiály, které jsou využívány ve stavebnictví, patří ocelářské výrobky. Ceny železné rudy a šrotu stoupaly od poloviny roku 2020 v souvislosti s podporou globální ekonomiky. V průběhu roku 2021 se ceny železné rudy vyšplhaly na 220 USD/t, což je o 133 % více než na počátku roku 2020. Během roku 2022 se cena železné rudy stabilizovala a aktuálně se pohybuje na předpandemické úrovni. Protipandemická opatření mimo jiné způsobila i prudký propad poptávky a oceláře přiměla ke snížení výrobních kapacit nebo dokonce k úplnému dočasnému zastavení výroby. Na trhu se očekával propad cen, a tak se velkoobchodníci s hutním materiálem zbavovali zásob a nenahrazovali je novými. Tyto predikce byly však mylné, jelikož došlo relativně rychle k obnovení poptávky, na kterou nebyli oceláři schopni dostatečně rychle reagovat, což zapříčinilo výrazný růst cen.

Jak již bylo uvedeno v úvodním odstavci, pandemie COVID-19 a válka na Ukrajině způsobila nedostatek řady stavebních materiálů, což zapříčinilo růst jejich cen. Podle dat dostupných z cenové soustavy ÚRS vzrostl souhrnný index cen materiálů za období od začátku roku 2021 do konce roku 2022 přibližně o 40 %. V roce 2023 dochází k postupnému poklesu cen stavebních materiálů.

Zdroj: Cenová soustava ÚRS

Pokud byla Vaše podnikatelská činnost rovněž negativně ovlivněna růstem cen stavebních materiálů z důvodu pandemie COVID-19 a války na Ukrajině, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám připravíme vyčíslení dodatečných nákladů, které vám vznikly z důvodu těchto mimořádných událostí.

Kontaktní osoba