Vládní návrh na omezení podmínek pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů na společnosti

2. června 2023 | Doba čtení: 2 Min

Vláda v květnu 2023 představila ozdravný balíček, který si klade za cíl snížení deficitu veřejných financí ČR. Jedním z téměř 60 dílčích opatření, která by měla platit již od začátku roku 2024, je také omezení stávajících podmínek pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů a podílů v obchodních společnostech.

Vláda chce ponechat současnou hranici pro osvobození z prodeje cenných papírů, pokud tento příjem nepřesahuje 100 tis. Kč ročně. Dále však chce omezit výši osvobozených příjmů z prodeje cenných papírů držených déle než 3 roky a z prodeje podílu ve společnosti drženého déle než 5 let, a to na maximálně 40 mil. Kč.

V případě, že by se jednalo o cenné papíry a obchodní podíly nabyté před 1. 1. 2024, měl by poplatník možnost pro částku překračující nový limit osvobození alternativně použít jako daňový výdaj tržní hodnotu cenných papírů a/nebo obchodních podílů, kterou by měly ke dni 31. 12. 2023, namísto původní nabývací ceny.

Tato změna může mít dopad mimo jiné na vlastnické struktury jako jsou např. holdingové společnosti vlastněné fyzickými osobami. Rádi vám budeme nápomocni s prověřením vaší aktuální vlastnické struktury a možných dopadů této změny pro vás. Kolegové z našeho znaleckého oddělení vám také rádi vyhotoví znalecké ocenění na výši tržní ceny podílu či cenných papírů k 31. 12. 2023.

Další vývoj aktuálně sledujeme a budeme vás o něm průběžně informovat.

Kontaktní osoba