Úvěrový program COVID Praha

20. dubna 2020 | Doba čtení: 2 Min

Start úvěrů pro podnikatele z Prahy

Od úterý 21. dubna 2020 startuje Českomoravská záruční a rozvojová banka („ČMZRB“) příjem žádostí do úvěrového program pro malé a střední podnikatele z Prahy, tzv. COVID Praha. Jedná se o úvěry pro subjekty z Prahy, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Parametry budou stejné jako u programu COVID II, o kterém jsme vás informovali v našem mimořádném Newsletteru č. 7:

Úvěry budou poskytovány komerčními bankami,

ČMZRB poskytne

  • záruku až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru (při výši zaručovaného úvěru do 15 milionů korun),
  • ručení po dobu 3 let a
  • finanční příspěvek na úroky až do výše 1 milionu korun.

Pro řádné podání žádosti je mj. nutné doložit kopii úvěrové smlouvy od spolupracující komerční banky nebo mít od banky závazný příslib k poskytnutí úvěru na předepsaném formuláři.

Pokud máte zájem o čerpání podpořeného úvěru, doporučujeme, abyste se neprodleně obrátili na své bankéře.

 Jak ve věci úvěru může pomoci TPA?

V případě, že pro vaši firmu zpracováváme účetnictví, poskytujeme daňové poradenství nebo děláme audit, máme k dispozici údaje z účetních závěrek a daňových přiznání, které budou banky požadovat ke zpracování žádosti.

Jsme připraveni vám z těchto údajů připravit výstupy, které bude banka požadovat.

Kontaktní osoba