Úvěrový program COVID II

3. dubna 2020 | Doba čtení: 4 Min

Po velkém zájmu o úvěrový program COVID I se rozhodla Českomoravská záruční a rozvojová banka („ČMZRB“) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu („MPO“) vyhlásit program COVID II. Jedná se o úvěry pro subjekty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Oproti COVID I zde ale dochází ke změně: úvěr nebude poskytovat samotná ČMZRB, ale komerční banka, se kterou má ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci v tomto programu (dále jen „Spolupracující banka“).  ČMZRB poskytne záruku a příspěvek na úhradu úroků, a to po dobu 3 let.

Program by měl podpořit přes sedm tisíc projektů v souhrnné hodnotě okolo dvaceti miliard korun. Žádosti do programu COVID II se budou podávat v několika kolech. První kolo odstartovalo 2. 4. 2020 a je otevřené do 3.4.2020, 23:59 hod.  Spuštění druhého kola je naplánováno na 20.4.2020. O program je mezi podnikateli obrovský zájem.

Nejčastěji kladené otázky:

 • Kdo se může do programu COVID II přihlásit?

Do programu se mohou hlásit malé a střední podniky (tj. podniky, které mají méně než 250 zaměstnanců a jejichž obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo bilanční suma nepřesahuje 43 mil. EUR), ale také živnostníci.

 • Týkají se žadatelů nějaká další omezení?

V prvním kole nebudou moci tyto úvěry čerpat subjekty se sídlem v Praze, a to z důvodu regionálního omezení podpory z EU fondů.

 • Co lze z úvěru financovat?

Z úvěru lze financovat výdaje na běžnou činnost podniku. Jedná se především o náklady na mzdy a energie, nájemné, dodavatelsko-odběratelské faktury, předfinancování pohledávek a pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

Z úvěru nelze financovat investice.

 • Lze využít záruku ve spojitosti s úvěrem, který již čerpám?

Program COVID II nelze aplikovat na stávající úvěr. Při žádosti o COVID II vzniká úvěr nový, který zároveň nelze použít na financování dřívějších úvěrů. Pokud máte problém se splácením stávajícího úvěru, doporučujeme obrátit se na úvěrující banku.

 • Je někde uveden seznam Spolupracujících bank?

Zatím není vyhotoven seznam Spolupracujících bank, protože ČMZRB momentálně pracuje na uzavírání smluv s jednotlivými bankami. Máme potvrzené, že mezi Spolupracujícími bankami jsou velké banky jako např. Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s., Česká spořitelna, a.s. a Moneta a.s.

 • Jakou výši úvěru je možné získat?

Maximálně lze obdržet úvěr ve výši 15 mil. Kč.

 • Jedná se o bezúročné úvěry?

Ne, úvěry jsou úročené, ale ČMZRB poskytne příspěvek na úhradu úroků, a to po dobu 3 let. Výše tohoto příspěvku se odvíjí od výše vypůjčené částky následovně:

 1. 30 % a max. 150 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně,
 2. 20 % a max. 200 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč včetně,
 3. 15 % a max. 1 mil. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč.

Úroky budete hradit bance, ČMZRB následně vyplatí příspěvek na úroky.

Příklad:

Úvěr 500 tis. Kč, úroková sazba 5 % p.a., doba splatnosti 3 roky.

Úrok činí 25 tis. Kč ročně, tj. 75 tis. Kč za 3 roky.

Příspěvek ČMZRB (dle poskytnutých informací) by v tomto případě činil 75 tis. Kč = dlužník by veškeré uhrazené úroky získal zpět.

 • Mám zájem o čerpání úvěru COVID II, jak nejlépe v praxi postupovat?

Doporučujeme obrátit se na Vaši banku, tj. banku, u které máte vedeny bankovní účty, případně od ní již čerpáte bankovní úvěr. Tato banka již má k dispozici údaje o Vaší firmě, a proces žádosti tak bude jednodušší. Spolupracující banky již připravují postupy, jak budou žádosti efektivně vyřizovat.

V případě, že Vaše banka nebude do programu COVID II zapojena, můžete se samozřejmě obrátit na kteroukoliv jinou banku.

 • Jak mi ve věci úvěru může pomoci TPA?

V případě, že pro Vaši firmu zpracováváme účetnictví, poskytujeme daňové poradenství nebo děláme audit, máme k dispozici údaje z účetních závěrek a daňových přiznání, které budou banky požadovat ke zpracování žádosti.

Jsme připraveni Vám z těchto údajů připravit výstupy, které bude banka požadovat.

Kontaktní osoba