Úlevy pro zaměstnavatele – aktualizace

4. září 2020 | Doba čtení: 2 Min

Prodloužení programu Antivirus A a B

Vláda schválila prodloužení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus ve formě A a B do konce října 2020. V rámci těchto programů stát kompenzuje zaměstnavatelům část mzdových nákladů na zaměstnance.

Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu a zaměstnanci v karanténě. Stát dorovnává 80 % vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech, maximálně 39 tisíc Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

V režimu B stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo, například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů.

Příspěvek pokrývá 60 % náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky, maximálně 29 tisíc Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Ukončení programu Antivirus C

Program Antivirus C, který spočíval v odpuštění plateb odvodů na sociálním pojištění u firem do
50 zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen, prodloužen nebyl.

Kurzarbeit

Vláda bude projednávat návrh nové podoby podpory zaměstnavatelů ve formě tzv. kurzarbeitu, který by měl od listopadu program Antivirus nahradit. Kurzarbeit představuje zkrácení pracovní doby při nedostatku práce. Zaměstnavatel platí mzdu za odpracovanou dobu, výdělek za zbývající čas dorovnává zaměstnancům stát.

Až bude známá finální podoba návrhu, budeme Vás informovat.