Účtování o dotacích z programu COVID nájem III

13. dubna 2021 | Doba čtení: 2 Min

Podávání žádostí v tomto programu bylo ukončeno dne 8. dubna 2021 a řada účetních jednotek si klade otázky, jak o této dotaci účtovat.

Za matoucí je pro účetní jednotky zejména to, že rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Tedy měsíce již skončeného účetního období.

Proto nám řada klientů položila otázku, zda může účetní jednotka výnos z přijaté dotace na úhradu nájemného zaúčtovat a vykázat v účetní závěrce za kalendářní rok 2020, nebo až v roce 2021.

Pro tento účel bychom rádi využili argumentace z českých účetních předpisů, která byla přejata z Interpretace Národní účetní rady číslo I-14 „Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace“, kde jako okamžik zaúčtování pohledávky a souvisejících výnosů je uvedena podmínka vzniku nezpochybnitelného nároku na dotaci. Ačkoliv je rozhodné období pro poskytnutí podpory v roce 2020, byl tento program vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu až v roce 2021. Z toho důvodu nemohl vzniknout účetní jednotce nezpochybnitelný nárok v roce 2020.

Pokud tedy účetní jednotka splní všechny podmínky pro poskytnutí této podpory a zároveň podá žádost před sestavením účetní závěrky za rok 2020 (případně již obdrží dotaci na bankovní účet), je vhodné uvést tuto informaci do přílohy v účetní závěrce, pokud tedy tuto informaci je možné považovat za významnou. V účetnictví zaúčtuje účetní jednotka pohledávku a provozní výnosy v kalendářním roce 2021.

Kontaktní osoba