Účast na veřejném zdravotním pojištění pro děti cizinců

8. ledna 2024 | Doba čtení: 2 Min

Od 1. 1. 2024 se rozšíří skupina účastníků veřejného zdravotního pojištění. Nově se povinně účastníky stanou:

  • všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu;
  • děti či nezletilé osoby narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR, za něž byla ve lhůtě 60 dnů podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu.

Pokud má dítě platné komerční zdravotní pojištění, stane se účastníkem veřejného pojištění dnem následujícím po skončení komerčního pojištění. V případě, že platné komerční pojištění nemá, bude účastníkem již od 1. 1. 2024. Při obdržení dlouhodobého pobytu až po 1. 1. 2024 se stane účastníkem veřejného pojištění dnem převzetí tohoto povolení.

Dítě, které se narodí matce s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu, se stane účastníkem pojištění dnem narození za předpokladu, že žádost o jeho dlouhodobý pobyt bude podána do 60 dnů od narození.

Ve všech případech je nutné, aby zákonný zástupce dítě ke zvolené zdravotní pojišťovně přihlásil do 8 kalendářních dnů od rozhodného dne.

Účastníkem veřejného zdravotního pojištění bude dítě po dobu trvání dlouhodobého pobytu nebo do dosažení věku 18 let. Plátcem pojistného bude zákonný zástupce a výše pojistného bude činit 13,5 % z minimální mzdy pro daný rok. V roce 2024 se tedy bude jednat o částku 2 552 Kč.

Kontaktní osoba