TPA věnovala Nadačnímu fondu Rozum a Cit finanční dar ve výši 100 000 Kč pro podporu náhradní rodinné péče

4. listopadu 2022 | Doba čtení: 3 Min

Poradenská společnost TPA věnovala finanční dar Nadačnímu fondu Rozum a Cit ve výši 100 000 Kč. Nadační fond Rozum a Cit se zaměřuje na všestrannou pomoc pěstounským rodinám s cílem umožnit dětem vyrůstat v bezpečném, přirozeném a podnětném prostředí. Část finančních prostředků poputuje do čtyř rodin, kterým pokryje náklady na pořízení rovnátek, brýlí, oční terapii, výbavy herny sportovním zařízením, vybavení dětského pokoje a dalších potřeb pro děti. Část finančního daru bude využita také na samotný provoz a rozvoj Nadačního fondu Rozum a Cit.

„Jsme rádi, že můžeme být v dlouhodobém kontaktu s Nadačnímu fondem Rozum a Cit a přispívat prostřednictvím organizace pěstounským rodinám poskytujícím laskavou péči dětem, které se ocitly v nelehké životní situaci. Vytvořit dětem láskyplný domov a stabilní zázemí vyžaduje velké úsilí, citlivý přístup a v neposlední řadě s sebou nese i značné finanční náklady. Finančním darem bychom tak chtěli podpořit pěstounské rodiny a usnadnit jim jejich každodenní fungování,“ říká Rostislav Kuneš, partner TPA, který v letošním roce obdržel cenu Fóra dárců za významnou osobní podporu a pomoc ohroženým dětem. Od roku 2017 každoročně pořádá jménem svého projektu RAREWINE charitativní degustace vzácných vín. Výtěžek je následně věnován Nadačnímu fond Rozum a Cit, pro který se mu touto formou podařilo získat již 663 tis. Kč.

Nadační fond Rozum a Cit pomáhá opuštěným dětem a náhradním rodinám již od roku 1996. Pěstounské rodiny jsou pro mnohé děti z ústavů jedinou šancí, kdy mohou svoje dětství a dospívání prožít v náhradní rodině. Díky nim děti poznají bezpečný domov, cenné vzory chování matky, otce i sourozenců. Mohou tak získat nenahraditelné citové pouto k jinému člověku, a to je ten největší vklad do dalšího samostatného života těchto dětí. Nadační fond podporuje náhradní rodiny finančně materiálně, ale i pořádáním nejrůznějších akcí.

„Pěstounské rodiny vytvářejí láskyplný domov s respektem k minulosti svěřených dětí a s pozitivním výhledem do jejich budoucnosti. Jejich přístup je empatický ke všem stranám a velmi zodpovědně naplňují potřeby svěřených dětí. Děti jsou v rodinách vedeny k plnění každodenních povinností a aktivnímu trávení volného času. Díky každodenní péči a stabilnímu zázemí jsou přirozeně připravovány k osamostatnění a zapojení do běžného života. Děti mají ke svým pěstounům pevný vztah a silné citové pouto a jsme moc rádi za jakýkoliv příspěvek, který náhradním rodinám velmi usnadní každodenní žití,“ okomentovala Marie Řezníková, ředitelka Nadačního fondu Rozum a Cit.