TPA věnovala 60 000 Kč neziskové organizaci Dobromysl

12. srpna 2020 | Doba čtení: 1 Min

Poradenská společnost TPA je dlouholetým podporovatelem organizace Dobromysl, která se specializuje na rozvoj klientů se zdravotním postižením a učí je aktivnímu způsobu života. Věnované finanční prostředky od TPA budou tentokrát použity na pokrytí provozních nákladů a opravu střechy týdenního stacionáře na pomezí okresů Rakovník a Kladno.

Organizaci Dobromysl pomáháme již několik let a to nejen finančně. Jsem rád, že můžeme prostřednictvím Dobromyslu pomoci lidem s chronickým duševním onemocněním či mentálním a kombinovaným postižením,“ uvádí Petr Karpeles, partner TPA.

Týdenní stacionář Dobromysl provozovaný Společností Dobromysl je umístěný v barokním zámečku Srbeč, památkově chráněném objektu na pomezí okresů Rakovník a Kladno. Zařízení je určeno pro uživatele ve věku od 19 do 80 let, kteří se zde učí aktivnímu způsobu života, rozvíjí své praktické a sociální schopnosti a dovednosti a posilují se v zodpovědnosti a schopnosti rozhodování.