TPA věnovala 20 000 Kč na provoz linky důvěry Dětského krizového centra

22. ledna 2020 | Doba čtení: 2 Min

Poradenská společnost TPA věnovala finanční prostředky na provoz non-stop Linky důvěry Dětského krizového centra zaměřené na rizika v kyberprostoru. Linka poskytuje pomoc se stresujícími či traumatizujícími zážitky dětí v rámci kyberprostoru, zejména kyberšikany.
Non-stop Linka důvěry se zaměřením na rizika v kyberprostoru Dětského krizového centra
(778 510 510) je v provozu od 1. 7. 2017 a je jedinou službou tohoto typu v České republice.

Většina z nás je denně na síti, ať už kvůli práci, nebo kvůli zábavě a komunikaci se známými, ale i neznámými lidmi. V online světě je důležité být obezřetný. Pokud se i přesto dostaneme my sami nebo někdo z našeho okolí do krizové situace, je důležité nebát se a požádat někoho o pomoc. Proto jsme se rozhodli přispět 20 000 Kč na provoz linky důvěry, která se zaměřuje na rizika v kyberprostoru a pomáhá nejen dětem, ale i dospělým,“ uvádí Rostislav Kuneš, generální ředitel TPA.

Non-stop Linka důvěry Dětského krizového centra zaměřená na rizika v kyberprostoru poskytuje pomoc a poradenství čtyřmi různými způsoby. Prvním je standardní telefonní linka poskytující krizovou intervenci, druhým typem je online hovor prostřednictvím programu Skype. O pomoc je možné požádat i pomocí e-mailu, on-line formuláře na stránkách ditekrize.cz nebo chatu elinka.iporadna.cz.

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno v roce 1992 a specializuje se zejména na odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným, traumatizovaným či jinak ohroženým dětem. Pomáhá také rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Pořádá přednášky či kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních i jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou nebo provozuje zařízení odborného poradenství pro péči o děti.