TPA věnoval 60 000 Kč Společenství Dobromysl provozujícímu týdenní stacionář

23. srpna 2021 | Doba čtení: 1 Min

Poradenská společnost TPA i v letošním roce finančně podpořila neziskovou organizaci Dobromysl, kam směřuje svou pomoc pravidelně. Finanční dar 60 000 Kč bude využit na opravu střechy budovy bývalých stájí, kam se klienti stacionáře chodí starat o hospodářská zvířata. Výměna střešní krytiny přispěje ke zvýšení bezpečnosti jeho klientů i zaměstnanců.

Společenství Dobromysl pomáháme pravidelně už několik let a finanční příspěvky na provoz stacionáře se stali naší milou tradicí. Těší mě, že můžeme touto formou přispět k provozu zařízení, které pomáhá lidem s chronickými duševními chorobami, mentálním a kombinovaným postižením vést plnohodnotný život,“ vyjádřil se k daru Petr Karpeles, partner TPA.

Společenství Dobromysl je nezisková organizace založená v roce 2000. Je vlastníkem zámečku Srbeč, památkově chráněného objektu na rozhraní okresů Rakovník a Kladno, kde provozuje týdenní stacionář. Zdejší klienti se jsou vedeni k rozvoji fyzických i sociálních schopností a dovedností s maximálním pochopením k individualitě každého jedince. Od roku 2013 je součástí stacionáře Informační a kulturní centrum Dobromysl s kavárnou, které ve všední dny slouží jako tréninkové pracoviště uživatelů stacionáře.