TPA Valuation & Advisory radila Vladimíru Česalovi při akvizici ZETEN Group

28. prosince 2020 | Doba čtení: 1 Min

Vladimír Česal získal zbývající 20% podíl ve spolčnosti ZETEN Group. Vladimír Česal, zakladatel a CEO, již drží 80% podíl ve společnosti ZETEN. TPA Valuation & Advisory byla finančním poradcem kupujícího. Společnost ZETEN vykázala ve finančním roce 2019 tržby 1 mld. Kč (38 mil. EUR).

Vladimir Česal získal 20% podíl ve skupině ZETEN Group. V důsledku této akvizice převzal pan Česal plnou kontrolu nad společností ZETEN Group. Cena transakce nebyla zveřejněna.

Transakce byla uzavřena na základě jednání mezi Vladimírem Česalem a akcionáři vlastnícími 20% podíl a jejich týmy poradců. Součástí dohody bylo také urovnání všech sporů, které mezi oběma stranami vznikly nebo by mohly vzniknout. Díky transakci a urovnání korporátních sporů se skupina ZETEN může plně soustředit na budoucí rozvoj podnikání pod plnou kontrolou jediného akcionáře – pana Česala, který je zakladatelem a generálním ředitelem skupiny.

Skupinu ZETEN tvoří zemědělské společnosti s širokým rozsahem činností, které generovaly konsolidované tržby ve výši téměř 1 miliardy Kč.

Kontaktní osoba