TPA přispěla na opravu střechy Zámečku Srbeč v areálu Týdenního stacionáře Dobromysl

21. července 2022 | Doba čtení: 1 Min

TPA, jedna z předních českých poradenských společností, přispěla částkou 60 000 Kč na opravu střechy Zámečku Srbeč v areálu Týdenního stacionáře Dobromysl. Služby stacionáře poskytuje Společenství Dobromysl a jeho cílem je rozvoj praktických i sociálních schopností a dovedností klientů. Stacionář je zařízení rodinného typu a se společností TPA dlouhodobě spolupracuje.

TPA pomáhá řadě dobročinných či obecně prospěšných organizací a jednou z nich je Společenství Dobromysl. Společnost věnovala letos příspěvek ve výši 60 000 Kč na opravu střechy Zámečku Srbeč v areálu Týdenního stacionáře Dobromysl nedaleko Kladna.

Opravou střechy o rozloze 291 m2 bude dokončena rekonstrukce budovy Zámečku Srbeč. Přínosem projektu bude vybudování kvalitního technicko – bezpečnostního zázemí budovy pro stabilní provoz projektů v ní realizovaných – zkvalitnění stávajícího zázemí týdenního stacionáře. Vedlejším dopadem projektu bude  záchrana kulturního dědictví (areál zámečku je nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR).

Fotografie jsou z letních akcí v Dobromysli – výlet na zámek Ploskovice a divadelní představení Sen noci svatojánské.