TPA přispěla na opravu střech a výstavbu zdi areálu Týdenního stacionáře Dobromysl

22. prosince 2017 | Doba čtení: 2 Min

TPA, jedna z předních českých poradenských společností, přispěla částkou 40 000 Kč na opravu střech hospodářských budov a výstavbu severní zdi v areálu Týdenního stacionáře Dobromysl. Služby stacionáře poskytuje Společenství Dobromysl a jeho cílem je rozvoj praktických i sociálních schopností a dovedností klientů. Stacionář je zařízení rodinného typu a se společností TPA dlouhodobě spolupracuje.

TPA pomáhá řadě dobročinných či obecně prospěšných organizací a jednou z nich je Společenství Dobromysl. Společnost věnovala letos příspěvek ve výši 40 000,- Kč na opravu střech hospodářských budov a výstavbu severní zdi v areálu Týdenního stacionáře Dobromysl nedaleko Kladna.

 „Paní Kederovou známe osobně a víme, s jakým nasazením a oddaností se věnuje projektu stacionáře. Můžeme si být jistí, že prostředky věnované společenství Dobromysl budou použity tam, kde je jich nejvíce potřeba, “ uvedl Petr Karpeles, partner TPA.

TPA se snaží dlouhodobě pomáhat nejen finančními dary, ale i materiální a odbornou pomocí. Týdennímu stacionáři Dobromysl přispěla v loňském roce částkou 30 000,- Kč na vypracování statického posudku a opravu krovu i krytiny u hlavní budovy a věnovala PC sestavy Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu. Letos již společnost podpořila nadační fond Rozum a cit, pracovníci TPA aktivně pomáhali a zúčastnili se dobročinného bazárku v Thomayerově nemocnici ve prospěch Dobrovolnického centra Lékořice nebo organizovali a přímo se zapojili do charitativního Běhu pro Thomayerku.

Společenství Dobromysl realizuje sociální službu Týdenní stacionář Dobromysl v barokním zámečku Srbeč, památkově chráněném objektu na rozhraní okresů Rakovník a Kladno. Cílem tohoto projektu je rozvoj praktických i sociálních schopností a dovedností uživatelů, posilování zodpovědnosti a schopnosti rozhodování, učení se aktivnímu způsobu života. Je určen uživatelům od 19 do 80 let.