TPA pomohla vybrat 86 208 Kč na dobročinném bazárku Lékořice

21. dubna 2017 | Doba čtení: 2 Min

TPA, přední česká poradenská společnost, se již tradičně zapojila do sbírky a organizace dobročinného bazárku Lékořice. Pro letošní jarní bazárek se mezi zaměstnanci TPA vybralo ještě více oblečení, hraček, elektroniky a sportovního vybavení. I díky jejich přispění a pomoci s vlastní organizací akce dosáhla vybraná částka 86 208 Kč. Bude použita na psychosociální aktivizaci pacientů i na zkvalitnění a zpříjemnění dlouhotrvající léčby v Thomayerově nemocnici.

TPA dvakrát ročně pořádá mezi zaměstnanci sbírku oblečení, knih, hraček, elektroniky či sportovního vybavení a vše daruje do prodejního dobročinného bazárku spolku Lékořice. Dobročinný bazárek se koná vždy na jaře a na podzim v kapli sv. Václava v Thomayerově nemocnici. Výtěžek putuje na realizaci projektů Dobrovolnického centra Lékořice, jejichž posláním je vnášet do nemocničního prostředí více mezilidského kontaktu a propojovat izolovaný svět nemocných se světem zdravých.

Velmi mě těší, že se do letošního prvního bazárku zapojilo tolik mých kolegyň a kolegů. I s jejich pomocí se podařilo vybrat tak vysokou částku, která pomůže tam kde je to opravdu potřeba. Já sama pracuji jako dobrovolnice už na několikátém bazárku a o to víc jsem ráda za narůstající podporu od všech mých kolegů,“ říká Jana Vítková, partner TPA.

Dobrovolnické centrum Lékořice realizuje od roku 2005 projekty, jejichž smyslem je psychická podpora pacientů i zdravotnického personálu. Nejdéle působí v Thomayerově nemocnici, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v IKEM a také ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Projekty se zaměřují se na zlepšení psychické kondice pacientů, poskytování duchovní péče, herní terapie a zooterapie. Centrum pořádá vzdělávací akce pro koordinátory dobrovolníků, jednorázové a osvětové akce pro veřejnost a spolupracují s firemními dobrovolníky.