TPA je spoluautorem praktického komentáře pro advokáty a podnikové právníky

20. května 2019 | Doba čtení: 2 Min

Jiří Hlaváč, Tomáš Podškubka a Lukáš Pěsna z poradenské společnosti TPA jsou spoluautory praktického komentáře k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to z účetního a znaleckého pohledu. Kniha je průvodcem zejména postupy přeměn obchodních korporací jako např. fúze, změna právní formy, převod jmění na společníka či přestěhování sídla do zahraničí. Součástí jsou i praktické ukázky jednotlivých typů přeměn, především obchodních společností s ručením omezeným a akciové společnosti. Křest knihy Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář nakladatelství Wolters Kluwer proběhl 14. května v Gran Gusto Food.

Autoři knihy právníci z advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law s.r.o., odborníci TPA a kmotři knihy Jana Skálová, partnerka TPA, Miloš Mařík, ředitel Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze, a Lucie Josková, členka Katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, pokřtili Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář nakladatelství Wolters Kluwer 14. května v Gran Gusto Food.

Jiří Hlaváč, Tomáš Podškubka a Lukáš Pěsna jsou spoluautory části komentáře zaměřeného na účetní povinnosti a znalecké posudky během přeměny obchodních společností a družstev. Praktické rady se soustředí hlavně na zásadní ustanovení, které by v praxi mohly činit potíže. Na vzorových příkladech provedou čtenáře seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku či oznámením zveřejňovaném v Obchodním věstníku.

V našem byznyse se klientům snažíme všechny ekonomické aspekty vysvětlit tak, aby jim porozuměli i ti, kteří v jazyce účetnictví a znaleckých posudků nejsou úplně zběhlí. Proto věřím, že i čtenářům Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, bude náš komentář přínosem. Spolu s kolegy, Tomášem Podškubkou a Lukášem Pěsnou, jim přejeme hodně zdaru v nelehkém procesu přeměn,“ uvádí k publikaci Jiří Hlaváč, parter TPA a spoluautor publikace.

Autoři a kmotři knihy Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář, zleva: Miloš Mařík, ředitel Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze, Jiří Hlaváč a Jana Skálová, partneři TPA, Jan Šafránek, partner bnt attorneys-at-law s.r.o., Lola Laštovičková, advokátka bnt attorneys-at-law s.r.o., Tomáš Podškubka, Senior Manager TPA, Lucie Josková, členka Katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a Anna Vodičková, vedoucí redaktorka z Wolters Kluwer.
Monika Kofroňová, marketingový manažer bnt attorneys-at-law s.r.o. a Jan Šafránek, partner bnt attorneys-at-law s.r.o., křtí knihu Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář, v pozadí zleva: Tomáš Podškubka, senior manager TPA, a Jiří Hlaváč, partner TPA
Zleva: Jiří Hlaváč, partner, TPA, Jana Skálová, partnerka TPA, Jan Šafránek, partner bnt attorneys-at-law s.r.o., Lola Laštovičková, advokátka bnt attorneys-at-law s.r.o., a Tomáš Podškubka, senior manager TPA
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář nakladatelství Wolters Kluwer. Autoři: Jan Šafránek, partner bnt attorneys-at-law s.r.o., Lola Laštovičková, advokátka bnt attorneys-at-law s.r.o., Jiří Hlaváč, partner TPA, Tomáš Podškubka, senior manager TPA, a Lukáš Pěsna, senior manager TPA