Stručný přehled novinek k Pilíři II (globální minimální úroveň zdanění)

5. února 2024 | Doba čtení: 2 Min

Nejčastější otázky a odpovědi z dílny Evropské Komise

Evropská Komise zveřejnila přehled nejčastějších otázek a odpovědí k transpozici směrnice EU, kterou se zavádí tzv. globální minimální úroveň zdanění. Zveřejněný přehled zahrnuje hlavní otázky k samotné aplikaci směrnice a rovněž celou řadu otázek k dílčím článkům této směrnice. Podrobné znění naleznete zde.

Některé členské země odložily pravidla směrnice

Ze strany EU byl zveřejněn seznam členských států, které využily možnost odkladu dílčích pravidel směrnice. Členské země, na jejichž území je méně než 12 nejvyšších mateřských společností velkých národních či nadnárodních skupin, mají dle směrnice možnost odkladu pravidel. Jedná se o primární pravidlo pro zahrnutí příjmů, které v ČR vstoupilo v platnost 31. prosince 2023 a rovněž pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk. Mezi státy, které toho využily, je Slovensko, Malta či Pobaltské státy. Bližší informace naleznete zde.

Tato skutečnost může mít faktický dopad i na české členské entity ze skupin, jejichž nejvyšší matky se nachází v těchto státech. V praxi by pak mohlo dojít k výběru dodatečné dorovnávací daně v ČR dle druhého doplňkového pravidla pro nedostatečně zdaněný zisk.

Další várka administrativních pravidel OECD

OECD zveřejnila v pořadí již třetí soubor administrativních pravidel, které obsahují další doplňující komentáře či revize dřívějších komentářů. Tentokrát se administrativní pravidla zaměřují na tzv. přechodné pravidlo bezpečného přístavu. Celé znění naleznete zde.

Kontaktní osoba