Stručně k vybraným novinkám na poli mezinárodního zdanění

8. května 2023 | Doba čtení: 2 Min

CFE Tax Advisers Europe zveřejnila svůj každoroční report o své činnosti za uplynulý rok 2022. Celý report naleznete ZDE.

Pilíř II. Globální minimální úroveň zdanění

OECD uskutečnila online veřejný konzultační meeting. Součástí bylo projednání obdržených připomínek k návrhu daňového přiznání a konkrétních zveřejňovaných informací a dále pak k návrhu pravidel k zajištění daňové jistoty včetně řešení případných sporů. Celý záznam naleznete ZDE.

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí na konci března aktualizovalo Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění. Mezi aktualizované patří například:

  • Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.
  • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení a správní ujednání k této Smlouvě.
  • Sdělení ke Smlouvě mezi vládou ČR a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Kompletní aktualizovaný seznam naleznete ZDE.

Mimoto také Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj č. 4/2023 se seznamem smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam naleznete ZDE.

Kontaktní osoba