Stravenkový paušál

28. ledna 2021 | Doba čtení: 3 Min

Stravenkový paušál je nově zaveden do zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2021. Jedná se o daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Jde o alternativu k závodnímu stravování či stravenkám, které se zavedením stravenkového paušálu neruší, pouze se tak doplňuje možnost dosavadního daňově zvýhodněného stravování. Mimo jiné je efektem zavedení tohoto institutu snížení souvisejících nákladů společnosti (především úspora na provizích a administrativě). Dalším efektem poskytnutí tohoto příspěvku je zvýšení čisté mzdy zaměstnance. Zaměstnanci také již nemusí řešit, které provozovny jaký druh stravenek akceptují a hlídat si platnost stravenek.

Peněžní příspěvek zaměstnavatele je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění do výše 70 % max. hodnoty stravného při pracovní cestě trvající 5-12 hodin, což činí 75,60 Kč pro rok 2021. Na straně zaměstnavatele je hodnota peněžitého příspěvku na stravování za jednu směnu, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny, daňově uznatelná bez limitu jeho výše. Zaměstnanci lze poskytovat stravenkový paušál či stravenku, nikoli obě plnění zároveň. Zde je nutné upozornit na odlišný daňový režim případných nadlimitních plnění.

Příklad srovnání poskytnutí stravenky ve výši 100 Kč / den a stravenkového paušálu ve výši 100 Kč / den:

Stravenka
(bez spoluúčasti)
Stravenkový paušál
Hodnota 100 Kč 100 Kč
Daňově uznatelný náklad zaměstnavatele 55 Kč 100 Kč
Daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele 45 Kč 0 Kč
Zdanitelný příjem zaměstnance 0 Kč 24,40 Kč

Vhodné je také uvést, že stravenkový paušál nepodléhá exekuci a srážkám.

Použití stravenkového paušálu v roce 2021 v kombinaci se zvýšením základní slevy na poplatníka a zrušení institutu superhrubé mzdy se jeví jednoznačně výhodnější než použití stravenek. K výplatě zaměstnanci v roce 2021 vyjde čistá mzda výrazně vyšší, než tomu bylo v roce 2020. Náklady na straně zaměstnavatele se zvýší pouze minimálně.

Stravenkový paušál může být v podnikatelské sféře vyplácen i zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, kdy podmínky pro vyplacení jsou stejné jako pro hlavní pracovní poměr.

Obecně lze předpokládat, že o stravenkovém paušálu budou uvažovat zejména společnosti, kde jsou nyní poskytovány stravenky nebo není poskytován žádný příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance. Pokud má podnik jídelnu, ve které zaměstnancům přispívá na stravu, pak zde není velký předpoklad, že zaměstnavatel přejde na stravenkový paušál.

V případě, že vaše společnost uvažuje nad možností přechodu na stravenkový paušál, rádi vám v této záležitosti poskytneme podrobnější informace, případně propočítáme optimální variantu pro vaši společnost.

Kontaktní osoba