Zkušenosti s námi

Měřítko kvality našich služeb je vlastně velmi jednoduché. Tímto měřítkem je spokojenost našich klientů. Vybraní klienti naší společnosti odpovídali na otázku, proč jsou spokojení s našimi službami.

 

Tereza Vojtová
TPA Tax pro mě už více než 16 let představuje důvěryhodného a profesionálního partnera, na kterého se mohu plně spolehnout.
Tereza Vojtová
Finanční manažerka
Actinet Informační systémy s.r.o.

Petr Dušek
Společnost TPA považuji za solidního obchodního partnera, s nímž spolupracuji řadu let.

Při spolupráci oceňuji zejména aktivní přístup zaměstnanců, kteří mě vždy dopředu upozorní na případná rizika a navrhnou adekvátní řešení. Vždy mi byla poskytnuta rychlá a odborná pomoc.

Díky spolupráci s TPA se cítím ve finanční oblasti bezpečně.

 

Ing. Petr Dušek
Majitel
Dům Miladka s.r.o.

Hana Matoušková  

Jsme opravdu spokojeni s jakou pečlivostí společnost TPA zpracovává naše mzdy i roční závěrky.

Ing. Hana Matoušková
Prokuristka
House of wine s.r.o.

Jaromír Dřízgevič  

Společnost TPA má dostatečně profesionální a početný tým, který nám zajistí vysokou kvalitu služeb a to i v případě, že osoba mající naší společnost na starost je nepřítomna(nemoc,dovolená).

Vzhledem k neustále se měnící legislativě a zvyšujícím se sankcím za neplnění nových předpisů a nařízení, spolupracujeme s těmi, kteří jsou schopni udržovat krok s nároky, které na nás státní správa a evropská unie klade.
A toto TPA bezezbytku naplňuje.

Jaromír Dřízgevič
statutární ředitel
MSC MetPro a.s.

Anna Kohnová
TPA nabízí komplexní služby vzájemně spolupracujících profesionálních týmů tzv.  „pod jednou střechou“.

TPA je zárukou vysoké odbornosti s důrazem na včasnou implementaci legislativních změn do praxe. Klienty o změnách průběžně informuje a formou seminářů odborně školí.

Po zkušenostech s jinými dodavateli jsou poskytované služby TPA kvalifikovanější, „šité na míru“ konkrétnímu klientovi, spolupráce se zaměstnanci je přátelská a vstřícná.  Po letech jsme se zbavily nepříjemných obav z event. kontrol státních úřadů.

Mgr. Anna Kohnová
Společník-Komplementář
MEDIKA Praha k.s.