Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku

6. prosince 2023 | Doba čtení: 2 Min

Novela zákona o státní sociální podpoře navyšuje celkovou částku rodičovského příspěvku o 50 000 Kč na 350 000 Kč na jedno dítě, u vícerčat se se bude jednat o 1,5násobek této částky, tedy 525 000 Kč. Zároveň bude možné čerpat rodičovský příspěvek nejdéle do 3 let věku dítěte (místo současných 4 let). Obě změny se týkají čerpání příspěvku na dítě, které se narodí 1. ledna 2024 a později.

Změna v maximální délce čerpání může mít dopad na možnost přivýdělku rodičů malých dětí. Pokud rodič v současné době zůstává s dítětem doma i po jeho třetích narozeninách a zároveň pobírá rodičovský příspěvek, je považován z hlediska zdravotního pojištění za státního pojištěnce. V případě přivýdělku nemusí odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, ale jen ze skutečně dosaženého příjmu.

To již dle nových podmínek nebude platit. Rodič by v této situaci mohl být považován za státního pojištěnce, pokud by se jednalo o „osobu celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku“, v tom případě však rodič nesmí mít žádné příjmy ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti.

Kontaktní osoba