Schválen příspěvek při nařízené karanténě (izolačka) se změnami

3. ledna 2022 | Doba čtení: 1 Min

Dne 23. prosince 2021 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 518/2021 vyhlášen zákon, který znovu zavádí příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě – tzv. izolačku. Proti původnímu návrhu, o kterém jsme vás informovali v našem mimořádném newsletteru dne 25. 11. 2021, došlo pozměňovacími návrhy k těmto změnám:

  • Bylo změněno období, za které příspěvek náleží. Podle původního návrhu se mělo jednat o karantény nařízené po 31. říjnu 2021, dle konečného znění zákona se však jedná o karantény nařízené po 30. listopadu 2021. Stále platí, že karanténa musí trvat alespoň ke dni nabytí účinnosti zákona, tedy k 23. prosinci 2021.
  • Nárok na příspěvek trvá nejdéle do 28. února 2022, čímž došlo ke zkrácení proti původně stanovenému 30. červnu 2022.

Ostatní navrhovaná pravidla zůstala zachována.

Kontaktní osoba