Sazby pro cestovní náhrady v roce 2020

9. ledna 2020 | Doba čtení: 2 Min

S příchodem nového roku došlo s účinností od 1. 1. 2020 ke změnám ve výši stravného, které vyplácí zaměstnavatel svým zaměstnancům při služebních cestách.

Zahraniční stravné

Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 310/2019 Sb., stanovuje novou výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 a k 1. 1. 2020 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 254/2018 Sb., která upravovala sazby pro rok 2019.

Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke změnám 23 sazeb, a to u následujících zemí:

Země Sazba 2019 Sazba 2020
Andorra 40 EUR 45 EUR
Austrálie a Oceánie (ostrovní státy *) 55 USD 60 USD
Bahrajn 40 EUR 45 EUR
Bosna a Hercegovina 35 EUR 40 EUR
Dánsko 50 EUR 55 EUR
Chile 50 USD 55 USD
Irsko 45 EUR 50 EUR
Island 55 EUR 60 EUR
Itálie, Vatikán, San Marino 45 EUR 50 EUR
Jordánsko 40 EUR 45 EUR
KLDR 40 EUR 45 EUR
Lucembursko 45 EUR 50 EUR
Malajsie 40 USD 45 USD
Malta 45 EUR 50 EUR
Norsko 55 EUR 60 EUR
Nový Zéland 55 USD 60 USD
Omán 40 EUR 50 EUR
Saúdská Arábie 45 EUR 50 EUR
Singapur 50 USD 60 USD
Spojené státy americké 55 USD 60 USD
Sýrie 45 EUR 50 EUR
Španělsko 40 EUR 45 EUR
Venezuela 60 USD 65 USD

Tuzemské stravné

Ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo vyhláškou č. 358/2019, Sb. zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech k 1. 1. 2020, a to ve srovnání s částkami stanovenými pro rok 2019 v 1. časovém pásmu o 5 Kč, ve 2. časovém pásmu o 7 Kč a ve 3. časovém pásmu o 11 Kč. 

Nová výše stravného tedy činí:

Délka tuzemské pracovní cesty Podnikatelská sféra Státní sféra
5 až 12 hodin 87 Kč 87 Kč – 103 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 131 Kč 131 Kč – 158 Kč
Déle než 18 hodin 206 Kč 206 Kč – 246 Kč

Jízdní výdaje

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále změnilo sazbu základní náhrady za 1 km jízdy za používání osobních silničních motorových vozidel ve srovnání s její výší stanovenou ve vyhlášce pro rok 2019 o 10 haléřů (ze 4,10 Kč na 4,20 Kč). Sazba základní náhrady za používání jednostopých vozidel a tříkolek se nemění.

Nedoloží-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou, je možné využít i způsob prokazování cen pohonných hmot s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Průměrné ceny pohonných hmot pro náhrady v roce 2020 představují ve srovnání s výší stanovenou ve vyhlášce pro rok 2019 pokles u benzinu automobilového 95 oktanů o 1,10 Kč na 32 Kč, u benzinu automobilového 98 oktanů o 1,10 Kč na 36 Kč a u motorové nafty o 1,80 Kč na 31,80 Kč. Nově je s účinností od 1. 1. 2020 stanovena i průměrná cena za 1 kilowatthodinu elektřiny ve výši 4,80 Kč.

Kontaktní osoba