Rybářství Třeboň je Gentlemanskou firmou 2018

20. června 2018 | Doba čtení: 3 Min

Rybářství Třeboň získalo Zvláštní cenu TPA Gentlemanská firma roku 2018. Výkonný výbor Gentlemanské firmy se na vítězi shodl téměř jednomyslně. Ocenil zejména péči o historický odkaz oboru, rozvoj a angažovanost v regionu, podporu vzdělávání, vědy a výzkumu i důraz na ochranu životního prostředí. Předání ocenění proběhlo 13. června 2018 ve Španělském sále Pražského hradu v rámci vyhlášení výsledků žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR, který sestavuje Sdružení CZECH TOP 100.

Na ocenění Gentlemanská firma v letošním roce aspirovalo 12 společností, které byly nominovány z řad členů Výkonného výboru Gentlemanské firmy, ale také veřejností. Do užšího výběru se dostaly společnosti: PLEAS a.s., Rehabilitační ústav Kladruby, SEMIX PLUSO a Rybářství Třeboň a.s. Do všech těchto společností se vydala část členů Výkonného výboru a osobně se mohli seznámit s provozem společností a principy přesahujícími jejich podnikatelsko-ekonomické aktivity.

Společnost Rybářství Třeboň a.s., si porotu získala zejména udržováním tradice a historie rybníkářství a cechu rybářského, podporou regionu a rozvojem vzdělávání přímou spoluprací se Střední školou rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína v Třeboni i Fakultou rybářství a ochrany vody Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V oblasti péče o životní prostředí se firma soustředí na snižování dopadu hospodaření na krajinu investicemi do obnovy rybníků nebo na zadržování vody v krajině a ochranu obyvatelstva před povodněmi. Rybářství Třeboň také podporuje Mezinárodní hudební festival klasické hudby v Třeboni – Třeboňská nokturna – a každoročně organizuje Rybářské slavnosti či výlov rybníka Rožmberk. Významnou měrou udržuje národní kulturní památky – Rožmberskou rybniční soustavu i umělý vodní kanál Zlatá stoka.

Rozhodování o Gentlemanské firmě je rok od roku těžší a těžší, i když se nám letos podařilo shodnout se na vítězi víceméně jednohlasně. Historie i okolí třeboňských rybníků jsou krásné samy o sobě, ale bez péče a ochrany by se neobešly. Rybářství Třeboň udržuje tradici, ale zároveň podporuje modernizaci a výzkum nových technologií důležitých pro udržitelný chod či ochranu životního prostředí. Dále oceňujeme jejich úzkou spolupráci při vzdělávání nových odborníků a podporu kultury i turismu v regionu,“ říká o vítězi Rostislav Kuneš, generální ředitel TPA.

Výkonný výbor Gentlemanské firmy je složen ze zástupců poradenské společnosti TPA, Jany Vítkové a Rostislava Kuneše, zástupců Českého klubu Fair Play, Fóra Dárců, Společnosti pro etiku v podnikání, Etiky a podnikání České společnosti pro jakost, České manažerské asociace, Generálního finančního ředitelství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Bisnode a.s. a Sdružení CZECH TOP 100.