Ruská federace zařazena na seznam nespolupracujících jurisdikcí

29. března 2023 | Doba čtení: 3 Min

Na seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti byly rozhodnutím Rady EU ze dne 14. února 2023 zařazeny Britské Panenské ostrovy, Kostarika, Marshallovy ostrovy a rovněž Ruská federace, což může mít dopady i pro mnoho českých společností.

Ze seznamu byly naopak vyřazeny jurisdikce Severní Makedonie, Barbados, Jamajka a Uruguay. Aktuální platný seznam EU naleznete zde EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes – Consilium (europa.eu). Ministerstvo financí tuto skutečnost vyhlásilo ve Finančním zpravodaji č. 3/2023 dne 24. února 2023.

A jaké konkrétní dopady má zařazení Ruské federace na tento seznam?

1. Automatická aplikace CFC pravidla

Speciální režim zdanění zahraničních společností, ve kterých drží mateřská společnost přímo či nepřímo více jak 50 %, na úrovni mateřské společnosti byl do českého daňového práva zaveden v návaznosti na směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). Obecně tento režim dopadá na společnosti bez podstatné ekonomické aktivity a s nízkou efektivní mírou zdanění; mateřská společnost následně „dodaní“ zisky z těchto zahraničních společností z pasivních typů činností ve svém základu daně.

Pro všechny jurisdikce uvedené na výše zmíněném seznamu však platí pravidla přísnější. Pravidlo CFC se použije automaticky bez testování činnosti společnosti nebo míry jejího zdanění; zároveň tomuto režimu podléhají zisky z veškeré činnosti takové ovládané společnosti, nikoliv pouze vyjmenované pasivní příjmy.

Rozhodným datem je přitom konec zdaňovacího období ovládané společnosti. Pokud má zahraniční ovládaná společnost zdaňovací období kalendářní rok, budou její příjmy zahrnuty do základu daně české ovládající společnosti ke konci roku 2023. Pokud ale používá například celá skupina hospodářský rok ke konci února, bude taková zahraniční společnost vnímána jako pocházející z nespolupracující jurisdikce a speciální režim CFC na ni bude potřeba uplatnit v daňovém přiznání české ovládající společnosti již ke konci února 2023.

2. Oznamovací povinnost DAC6

Další možné dopady pro české společnosti mohou být v souvislosti s oznamováním přeshraničních transakcí (DAC 6). Pakliže bude česká společnost evidovat odpočitatelnou platbu, která plyne přidružené společnosti do Ruské federace (platí i pro jakékoliv jiné jurisdikce, které jsou na tomto seznamu), může se jednat o uspořádání, u kterého dojde k naplnění charakteristického znaku C1, a to i bez splnění testu hlavního přínosu. Takové uspořádání pak bude podléhat hlášení dle DAC 6. Tento postup se bude aplikovat pouze pro nová uspořádání, která vzniknou od 14. února 2023.

Další informace k této oblasti poskytne Luboš Balek (CFC pravidla) a Kateřina Mikulková (DAC 6), e-mail: lubos.balek@tpa-group.cz a katerina.mikulkova@tpa-group.cz.

Kontaktní osoba