Rada EU přijala nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA – Markets in Crypto-Assets)

2. června 2023 | Doba čtení: 2 Min

Nařízení o trzích s kryptoaktivy bylo přijato Radou EU 16. května 2023 a jedná se o regulační rámec, do něhož spadají jak emitenti kryptoaktiv, tak poskytovalé služeb souvisejících s kryptoaktivy na území EU. Nařízení nicméně přesně vymezuje, na která kryptoaktiva a služby se vztahuje. Například nezahrnuje tzv. NFT. Nařízení také zavádí povinnost získat povolení k provozování činnosti ve vymezených oblastech trhu s kryptoaktivy, která by v případě ČR vydávala ČNB.

Investorům a uživatelům služeb spojených s kryptoaktivy má nařízení zajistit větší právní jistotu. Dále má zabránit zneužívání krypto odvětví k praní peněz a financování terorismu. Pro tento účel např. přesně definuje podobu a obsah tzv. bílé knihy kryptoaktiva (white paper), která mj. obsahuje informace o emitentovi kryptoaktiva, o projektu, na který je kryptoaktivum vázáno, nebo např. jednoznačné prohlášení o konkrétních rizicích spojených s daným kryptoaktivem. Účinnost nařízení se předpokládá v průběhu roku 2024.

DAC 8

Regulace kryptoaktiv se týká také navrhovaná novela Směrnice o administrativní spolupráci v oblasti daní (DAC 8), která v současnosti prochází legislativním procesem na úrovni EU a její účinnost se předpokládá od roku 2026.

O dalším vývoji v oblasti kryptoaktiv Vás budeme průběžně informovat v našich dalších vydáních.

Kontaktní osoba