Program Antivirus – aktuální změny

15. října 2020 | Doba čtení: 1 Min

Antivirus A: prodloužen do konce roku 2020 a zvýšen – schváleno vládou, bude procházet schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a Senátu.

Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Vláda schválila navýšení podpory firem, které musí zavřít provoz na základě rozhodnutí vlády.

Dosud měl zaměstnavatel nárok na 80 % nákladů na náhrady mezd, maximálně však 39 tisíc Kč na zaměstnance. Nově od 1. 10. 2020 získá zaměstnavatel 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance.

Pozor, v Antiviru A nadále zůstává náhrada 80 % na zaměstnance v karanténě.

 

Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů), se nemění a fungovat by měl do konce října 2020.

Antivirus C se pak týkal odpuštění odvodů na povinné sociální pojištění pro zaměstnavatele, a to na tři měsíce (červen, červenec, srpen). Nyní již neběží.

O případných úpravách režimů B a C bude MPSV ještě rozhodovat.

Situaci nadále monitorujeme a o dalších případných změnách Vás budeme informovat