Prodloužení dočasné ochrany pro občany Ukrajiny

5. února 2024 | Doba čtení: 1 Min

Dne 1. ledna 2024 vstoupila v platnost novela zákona, která určuje podmínky pro občany Ukrajiny, kteří na území České republiky uprchli před válkou. Prodloužení tzv. dočasné ochrany je možné zaregistrovat online přes webový portál Ministerstva vnitra ČR, a to nejpozději do 15. března 2024. Jiný než elektronický postup zákon nepřipouští. Pokud se držitel dočasné ochrany v daném termínu nezaregistruje, zanikne jeho dočasná ochrana k 31. březnu 2024. Za osoby mladší 15 let jedná odpovědný zástupce.

Po registraci obdrží cizinec elektronické potvrzení s uvedeným termínem a pracovištěm, kam se musí dostavit pro vylepení vízového štítku. Registrací a rezervací termínu se dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2024. Po vylepení vízového štítku bude prodloužena do 31. března 2025.

K osobní schůzce je nutné mít s sebou cestovní doklad a potvrzení o ubytování.

Kontaktní osoba