Příspěvky na stravování zaměstnanců

8. ledna 2024 | Doba čtení: 1 Min

Jak jsme již informovali v předchozích příspěvcích, tak na základě konsolidačního balíčku dojde od 1. 1. 2024 ke sjednocení podmínek pro osvobození příspěvku na stravování poskytovaného zaměstnancům. Veškeré stravování (stravenky, stravenkový paušál, závodní stravování) bude u zaměstnanců osvobozené do výše 70 % horní hranice stravného na tuzemské služební cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2024 bude tento limit odpovídat částce 116,20 Kč.

Na straně zaměstnavatele se podmínky pro daňovou uznatelnost výdajů na stravování také změní. Nově budou daňově uznatelné všechny výdaje na stravování zaměstnanců pod podmínkou, že stravování bude upraveno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo pracovní či jiné smlouvě.

Doporučujeme tedy do nového roku upravit stravování poskytnuté zaměstnancům ve vnitřním předpisu nebo v pracovních smlouvách uzavřených se zaměstnanci.

Dle přechodného ustanovení se nová právní úprava bude vztahovat na příspěvky, na jejichž poskytnutí zaměstnanci vznikl nárok po 1. lednu 2024. Příspěvky na stravování, na které vznikl nárok ještě před 1. 1. 2024, ale vyplacené byly až v roce 2024, budou posuzovány dle právní úpravy platné před 1. 1. 2024 bez ohledu na běh zdaňovacího období na straně zaměstnance a zaměstnavatele.

 

Kontaktní osoba