Přeshraniční práce na dálku (telework)

4. září 2023 | Doba čtení: 2 Min

Dne 1. července 2023 nabyla účinnosti Rámcová dohoda, která umožňuje zaměstnancům vykonávajícím pracovní činnost pro svého zaměstnavatele přeshraničně ze svého bydliště (ve formě tzv. teleworku), aby mohli být pojištěni ve státě, v němž sídlí jejich zaměstnavatel. Rámcová dohoda předpokládá takovou formu teleworku, kdy je zaměstnanec ze svého přeshraničního bydliště spojen s pracovním prostředím zaměstnavatele pomocí informačních technologií, a to v rozsahu od 25 % do méně než 50 % své pracovní doby.

Aby bylo možné požádat o tuto výjimku, musí se jak v případě sídla zaměstnavatele, tak v případě bydliště zaměstnance, jednat o země, které přistoupily k Rámcové dohodě. K datu nabytí účinnosti Rámcové dohody ji podepsalo včetně ČR celkem 18 evropských zemí. Při splnění všech podmínek Rámcové dohody má zaměstnanec na udělení výjimky nárok. Žádost lze podat na období od 1. července 2023, lze ji podat i opakovaně, přičemž nejdéle na dobu 3 let. Za určitých podmínek lze podat žádost i zpětně k tomuto datu.

Rámcová dohoda se nevztahuje na telework osob samostatně výdělečně činných nebo osob, které pracují ze státu svého bydliště pro zaměstnavatele prezenčně (např. na místní pobočce nebo navštěvují klienty). Dále se nevztahuje na telework, pokud zaměstnanec pracuje pro dalšího zaměstnavatele se sídlem v jiném členském státě. Avšak paralelní zaměstnání u jiného zaměstnavatele ve smluvním státě posuzovaného zaměstnavatele není překážkou pro udělení výjimky.

Rámcová dohoda v plném rozsahu nahrazuje předchozí dohody uzavřené s účinností od 1. března 2023, které ČR uzavřela s Rakouskem a Německem.

Rádi pro vás posoudíme situaci vašich zaměstnanců na teleworku a připravíme případnou žádost pro příslušnou správu sociálního zabezpečení, kontaktní osoby jsou: Eva Flachowsky a Barbora Šmoková, email: eva.flachowsky@tpa-group.cz a barbora.smokova@tpa-group.cz.

Kontaktní osoba