Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež – změny 2024

11. června 2024 | Doba čtení: 2 Min

Od 1. 1. 2024 došlo k úpravě podmínek pro poskytování pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež (letní tábory, sportovní soustředění atd.) zaměstnancům, včetně úpravy výše náhrady za toto volno a možnosti její refundace zaměstnavateli.

Do konce roku 2023 měl zaměstnanec nárok na náhradu mzdy za 7 kalendářních dní. Nově náhrada náleží za počet hodin pracovního volna v rozsahu stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby zaměstnance (tedy např. 40 hodin placeného volna při plném úvazku). Tato doba může být i nadále rozdělena do více časových úseků.

Dále se změnila maximální výše poskytované náhrady za toto volno stanovená zákonem – zatímco ještě v roce 2023 mohl zaměstnanec za kalendářní týden získat náhradu v maximální výši průměrné měsíční mzdy (39 306 Kč), od roku 2024 je určena maximální hodinová náhrada podílem na průměrné mzdě. Maximální výše náhrady činí 243,90 Kč za hodinu, při 40hodinovém pracovním úvazku je tedy možné získat náhradu mzdy až ve výši 9 756 Kč za kalendářní rok.

OSSZ náhradu mzdy zaměstnavateli i nadále bude refundovat, na úhradu je ale nově pohlíženo jako na přeplatek na pojistném. Pokud tedy zaměstnavatel má nedoplatek na pojistném, bude náhrada mzdy použita na úhradu tohoto nedoplatku.

Zákonnou úpravou je nově určeno, že dětmi a mládeží se rozumí osoby mladší 26 let a že žádost o úhradu nákladů je nutné podat na OSSZ do 6 měsíců od uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla náhrada zaměstnanci zúčtována.

Kontaktní osoba